6. Sayı
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE MASAL KAVRAMI VE TÜRK MASAL GELENEĞİ ÜZERİNE TESPİTLER
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE MASAL KAVRAMI VE TÜRK MASAL GELENEĞİ ÜZERİNE TESPİTLER

İnsanlık yüzbinlerce yıldır varlığını, çok zorlu doğa koşullarında ve kendinden üstün fiziki güce sahip canlılarla olan mücadelesini kazanabilmeye borçludur.


Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu 14918
6. Sayı
MASALSIZ ÇAĞ
MASALSIZ ÇAĞ

Türk mizahının büyük bilgesi Nasrettin Hoca’nın bir fıkrası vardır. Bir gün bir minarenin dibine gelir, etrafındakiler “Hoca, buna ne derler?” diye sorarlar. Hoca da “Ne olsa gerek? Yaş kuyudur, güne karşı asmışlar, kurutuyorlar.” der.


Prof. Dr. Ali Duymaz 1116
6. Sayı
USTA İLE ÖĞRENCİSİ
USTA İLE ÖĞRENCİSİ

Tuvana Gülcan, Saint Benoît Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra, sırasıyla Galatasaray Üniversitesi’nde lisans, İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans, Académie Européenne de Théorie du Droit’da ikinci yüksek lisans yaptı, Universitaet des Saarlandes’te doktora çerçevesinde hukuk okudu.


Tuvana Gülcan 1000
6. Sayı
MASAL NEYE YARAR
MASAL NEYE YARAR

Çocukluğumda, uzun kış gecelerini eğlenceli bir şekilde geçirmeye yarardı masallar. Köyde elektrik yoktu ve ben liseye başlayana kadar da olmayacaktı. Kışın güneş erkenden batardı ve hava buz gibi soğuk olurdu.


Nuray Önoğlu 2209
6. Sayı
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MASALIN DERLEME VE İCRA SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MASALIN DERLEME VE İCRA SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞ

Tarihi süreç içerisinde, kültürel unsurların nesilden nesile aktarım şekillerinden biri sözlü gelenektir. Masallar da sözlü gelenek içerisinde yer alan kültürel unsurlar arasında bulunmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem Demirci 1975
6. Sayı
MASAL DENEN HAYAT
MASAL DENEN HAYAT

“Herkesin bir masalı vardır, dinlemesini bilene”  Küçük bir çocukken, televizyonda rahmetli Adile Naşit’den masallar dinlediğim anları hiç unutmadım. Ses tonu, duruşu, sevgi dolu bakışları, sıcak anlatımı ile ekrandan biz çocuklara sarılabildiğini hissederdim.


Raşide Yılmaz 1251
6. Sayı
İYİ BİR DERSİN ŞİFRESİ
İYİ BİR DERSİN ŞİFRESİ

Hayatta yaptığımız işlerde o işte başarılı olmak için iyi bir başlangıç birçoğumuz için çok önemlidir. Hatta “iyi bir başlangıç başarmanın yarısıdır” diyebiliriz. Öğretmen olarak bizler bu durumun derslerimizde çok önemli olduğuna çoğu kez şahitlik ederiz.


Cengiz AZMAN 1882
6. Sayı
MASAL
MASAL

Doğuda bir baba vardı Batı gelmeden önce Onun oğulları batıya vardı Birinci oğul batı kapılarında Büyük törenlerle karşılandı Sonra onuruna büyük şölen verdiler Söylevler söylediler babanın onuruna


Sezai KARAKOÇ 485
6. Sayı
RİZE’YE DAİR
RİZE’YE DAİR

Mavi ve Yeşilin Şehri, Suyun Her Hali, Dört Mevsimin Kenti, Çayın Başkenti… Rize’yi tanımlarken pek çok ifade kullanılmakta, aslında kelimelerin tanımların ötesinde bir şehir; gezip gören bilir, yaşayan en iyi anlatır misali. 


Esra ALEMDAROĞLU 1457
6. Sayı
KAZANDIK MI ÖĞRETMENİM?
KAZANDIK MI ÖĞRETMENİM?

Öğretmen olmak çocukların, yetişkinlerin ve tüm insanların yüreğine dokunmak, hayatını etkilemektir… Ayakları yarıya kadar çamura batmış, yanakları, burunlarının ucu, soğuktan kızarmış, boş bir tarlada oyun oynarken karşılaştım onlarla…


Hacı AYDIN 863
6. Sayı
MEHMET SAİT ÇALKA İLE  ÖMRÜNÜ MİLLETİNE ADAYAN BİR ŞAİR: MEHMET ÂKİF ERSOY ÜZERİNE…
MEHMET SAİT ÇALKA İLE ÖMRÜNÜ MİLLETİNE ADAYAN BİR ŞAİR: MEHMET ÂKİF ERSOY ÜZERİNE…

Mehmet Âkif Ersoy’un doğduğu ve yetiştiği yıllar Osmanlı Devleti’nin buhranlı yani sıkıntılı ve bunalımlı dönemleridir. Bu dönemde, Ruslarla yapılan 93 Harbi (1877), İtalyanlarla yapılan Trablusgarp Savaşı (1911), Batılı dört devlete karşı yapılan Balkan Savaşı (1912) ve I. Dünya Savaşı (1914) Osmanlı devletini oldukça yormuştur.


Mehmet Sait Çalka 704
6. Sayı
BİR ÜNİVERSİTE ŞEHRİ: COİMBRA
BİR ÜNİVERSİTE ŞEHRİ: COİMBRA

Avrupa’nın en batısında yer alan Portekiz’in bir şehridir Coimbra. Atlantik okyanusu’ na dökülen Rio Mondego Nehri şehri ikiye ayırır. Şehrin bir tarafı; sakin, geniş yürüyüş yollarını ve Forum olarak bilinen alışveriş merkezini içinde barındırır.


Nisa Altınkeser 1717
6. Sayı
EL-CEZERİ
EL-CEZERİ

El-Cezeri” büyük mucit, bilgisayar biliminin kapısı ilk aralayan büyük alim, düşünür , su saatleri, su makinaları, mum saatleri güneş saatleri, robotlar , otomatlar , şifreli kilitler, şifreli kasalar, kan miktarını ölçen tekneler ,Krank mili , termos, otomatik çocuk oyuncakları gibi altmış farklı makinenin mucidi , dünyanın ilk sibernetik bilgini ve Anadolu'nun en önemli mühendisidir.


Serdar YAZICI 36369
6. Sayı
PANDEMİ  KORONA COVİD-19 ÜÇGENİ ETRAFINDA YENİ NORMAL SÜRECİ İNCELEME DENEMESİ
PANDEMİ KORONA COVİD-19 ÜÇGENİ ETRAFINDA YENİ NORMAL SÜRECİ İNCELEME DENEMESİ

Covid-19 nedir ne değildir? Haberleri turkuaz mavisi bantlarla her gün takip ediyoruz. İçinde bulunduğumuz süreci sahi siz nasıl tanımlıyorsunuz? Hastalığın adı ne sizde? Covid-19 mu? Korona mı?


Kübra TUT 2064
6. Sayı
KANLI İSMAİL’İN KIZINA SEVDALI MAŞUK
KANLI İSMAİL’İN KIZINA SEVDALI MAŞUK

Maşuk, otobüsün kalkmasını bekliyordu. Otobüsün koltuklarının neredeyse yarısı boş olduğu için henüz kalkış saatine biraz daha zaman vardı. Yapacağı yolculuk ve yolculuk sonunda varacağı yer onu hem heyecanlandırıyor hem de kuşkulandırıyordu.


Murat KESELİ 623
6. Sayı
KÜÇÜK FİKRET’İN EVİNDEKİ VE KALBİNDEKİ YANGINA DAİR HİKÂYAT
KÜÇÜK FİKRET’İN EVİNDEKİ VE KALBİNDEKİ YANGINA DAİR HİKÂYAT

Saat sekiz Tüm aile akşamki yemeğin ardından huzurlu bir uykuya dalmıştı. Çok sevdikleri bu ahşap evde ve semtte geçirdikleri son gece olduğunu henüz bilmiyorlardı. Evin küçük çocuğu bu evde dünyaya gelmiş ve onun adına bahçeye bir fidan dikilmişti.


Melek BAYZAN 602
6. Sayı
MASAL TERAPİ
MASAL TERAPİ

Masallarda kahramanlar sonsuz bir yolculuğa çıkar. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kendini tanıdığında, gerçekleştirdiğinde, sonsuza ulaştığında gerçekleşmiş olur. Kadim öğretilerde; semavi dinlerde; mitolojik, mistik serüvenlerde bu yolculuğun türevlerini görmek mümkündür.


Ömer ESKİ 766
6. Sayı
SAİD HALİM PAŞA BİR ISLAH DÜŞÜNÜRÜNÜN HAYATI DÜŞÜNCESİ VE ESERLERİ
SAİD HALİM PAŞA BİR ISLAH DÜŞÜNÜRÜNÜN HAYATI DÜŞÜNCESİ VE ESERLERİ

Modern Türk İslam tarihine baktığımızda birçok meşum hadiselerle ve çok boyutlu buhranlarla karşılaşırız. Temel nedeni kimlik sorunu olan bu buhranlara karşı düşün hayatımızda birçok düşünür belli başlı tespitler ve cevaplar geliştirmişlerdir


Cengiz Hanoğlu 910
6. Sayı
MASAL
MASAL

Bir varmış, bir yokmuş diye başlasın,
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde,
Tellak olsun develer, berber olsun pireler,
Üstümüzü yıldızlardan yorganla kaplayalım,


Ahmet YILMAZ 601