eTwinning Projeleri Tanıtım Sayfası
BİR DÜNYA MESELESİ

Dünyayı keşfetme çağında olan okul öncesi çağı çocuklarına çevre bilinci kazandırmak ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için bir dizi sınıf içi,sını ...

Master Of Science Experiment

Hayat tecrübesine dayalı öğretim materyallerini kullanmak, öğrencilere ham bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilere ulaşmanın en eğlenceli ve öğretici yöntemlerinden biri de deneylerle fen ...

J.O.C.A. (Just One Click Away)

Projenin amacı, imkanı kısıtlı kesimde yaşayan öğrencilerde web-2 araçları ve dünya çapındaki ünlü kütüphaneler, müzeler, tarihi yerler gibi yerler hakkı ...

Can You Say?

Projemiz ''Avrupa Dil Günü'' ile ilgilidir. Ortaklarının ana diline ve ayrıca İngilizceye odaklanmaktadır. Proje süresince öğrenciler, farklı kelimelerin farklı ...

Benim Masalım Benim Kahramanım

Projemiz 4-11 yaş aralığındaki öğrencilerimizi kapsamaktadır. Proje sayesinde kültürel değerlerimizi yeni neslin tanımasını ve değerlerimizi geleceğe aktarmasına aracılık etmesini sağlayacağız ...

Journey from Traditional Homework to Digital Homework with Web 2.0 Tools

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teknolojiyi kullanmanın ve dijital okuryazarlık becerileri edinmenin önemini bir kez daha hatırlattı.
Z Kuşağı ol ...

Benim Sınıfım

Projemiz teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı , Web 2.0 araçlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sunumlar yaparak topluluk karşısında konuşma becerisi geliştirecek.
 

...
Felsefe Dedektifleri

Felsefe yapmak hakikate giden yolda düşünsel bir arayış içinde olmaktır.  Bu proje ile amacımız öğrencilerimizin yaşamları üzerinde düşünmeleri, verili olanla yetinm ...

Evdeki Fen(a) İşler

Modern dünyada hayatımızın her alanına girmeyi başaran teknoloji, aktif öğrenmenin en önemli destekçilerinden biridir. Aktif öğrenme ortamlarında öğrencinin 21. yüzyıl be ...

ÇOCUK GÖZÜYLE DİJİTAL MEDYA

Yaşadığımız dönem dijitalleşmenin hemen hemen tüm toplumu kapladığı bir dönemdir. Özellikle yaşanan küresel koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mekanlarda dolaşmanın yarattığ ...

ALPHA (Actively Learning at Pedagogical Home Academy)

Pandemi sürecinin de etkisiyle uzaktan eğitim süreci başlatıldı. Projemizde bu süreçte öğrenciler için daha verimli uzaktan eğitim hedeflenmektedir. Öğrencile ...

THE FIRST STEP OF INDEPENDENCE; ART OF MANAGING MONEY EFFECTIVELY

It has been determined that our students before and after graduation need to develop the necessary financial literacy knowledge and skills to sustain their lives alone. With our finance literacy project, the ...

Hayallerime Uçuyorum

Özellikle pandemiden dolayı evde kalan çocuklarımızı doğayla ve gökyüzüyle buluşturuyoruz. Aile ile iletişime geçerek çocukların artık materyallerden ailesiyle birlik ...

Harika İşler Takımı Duygusal Zeka

Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nasıl geliştirilir? Çocuklarımızı bu konularda geliştirmek ve onların duygularını daha iyi ifade etmelerini ayrıca karşılarındaki kişilerin de duygularını anlayabilm ...

Street Animals

Proje, beş farklı ülkeden 12 öğretmen ve ilkokul ile ortaokula giden 196 öğrenciyle birlikte yürütülmüştür. Uluslararası bir proje olduğu için ortak dil olarak ...

Pandemi Diaries (Pandemi Günlükleri)

Projemizde çocuklar pandemi günlerinde evde verimli zaman geçirmek adına bir takım etkinlikler yaparak bizlere sunacaklar.

In our project, children will present them to us b ...

Ekotime Katıl Şehrini İnşaa Et

Projemizde problem durumu olarak doğanın korunması ve geri dönüşüm konuları seçilmiştir. Projemizde Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatl ...

Mystery Food

Two countries will play a game. while playing this game , students will try to guess mystery food which is described by other country. Food will be described by their characteristics such as taste,colour and ...

Mystery Animal

The mystery animal game consists of making a skype call,describing mystery animal and asking yes/no questions.
students will try to guess other country's mysterious animal.
After the game,we wi ...

Evler Bilimle Şenleniyor

Fen eğitimi, çocuğun çevresindeki çekici ve şaşırtıcı zenginliğin eğitimidir. Çocuğun yediği besinin, içtiği suyun, soluduğu havanın, vücudunun, beslediği hayvanın, bi ...

BİR DÜNYA MESELE -A WORLD OF PROBLEMS

Projemiz tüm dünyayı ilgilendiren sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlara yönelik öğrencilerde farkındalık yaratmak, tasarımlar yapmalarını sağlama ...

Z Takımı Dijital Eğitimde

Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençliğimiz zamanının çoğunluğunu dijital ortamda geçiriyor. Çağımızın gereği olan eğlence anlayışını bu ortamlarda bulması sebebiyle dijital ortamı ...

SAFETY IS MY PRIORITY

In everyday life, security is of great importance for human life. People have a better quality of life by obeying the safety rules of life on the internet, at school, in traffic. In our project, collaborativ ...