Atma Dönüştür Tasarımını Konuştur

Atma Dönüştür Tasarımını Konuştur


Proje Ortakları:
Sibel Kaya (Rize - Büyükköy Ortaokulu)

 • HEDEFLER
 • Öğrencilerin;
  -çevresel problemleri tespit edebilmesi,
  -geri dönüşümün önemini fark etmesi,
  -geri dönüşebilen ve dönüşemeyen maddeleri ayırt edebilmesi
  -atık materyalleri tanıması, değerlendirebilmesi ve bunlarla ürün tasarlayabilmesi,
  tasarım becerisinin arttırılması,
  -çevre ve geri dönüşüm konusundaki bilgisini yabancı dilde de ifade edebilmesi,
  -web2 araçlarından faydalanarak sahip olduğu bilgiyi paylaşabilmesi hedeflenmiştir.

   

 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 • Projenin amacı ortaokul öğrencilerinin çevre duyarlılığını arttırmak, geri dönüşümün önemini benimsetmek ve atık materyalleri değerlendirerek yeni tasarımlar ortaya çıkartmalarını sağlamaktır. 3 ay sürecek projemizin ilk ayında tanışma, izin ve görev dağılımını belirleyeceğiz. 2 ve 3. ay boyunca öğrenciler önceden belirledikleri atık materyalleri toplayacak ve tasarımlar ortaya çıkaracak. Öğrenciler bu atık materyaller hakkında bilgi toplayacak, atıklar ile tasarımları nasıl yaptığını proje üyeleriyle belirleyeceğimiz web2 araçlarıyla ve panolar yoluyla tanıtacaklar. Proje boyunca öğrencilerin yalnızca çevre bilincinin değil teknolojiyle etkileşiminin arttırılması da hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda online panolar, afiş tasarımları ve çeşitli işbirlikçi web2 aracına yer verilecektir.

   

 • BEKLENEN SONUÇLAR
 • Beklenen Sonuçlar

  Öğrencilerin
  -Çevre konusunda daha duyarlı olması,
  -Geri dönüşümün aşamalarını bilmesi ve ifade edebilmesi,
  -Atık materyallerin neler olduğunu bilmesi ve ifade edebilmesi,
  -Tasarım becerisinin artması ,
  -Atıkları değerlendirebilmesi,
  -Çevre ve geri dönüşüm konusunda yabancı dilde de kendini ifade edebilmesi,
  -Yaratıcı bakış açısı kazanması,
  -Teknoloji kullanımını geliştirebilmesi beklenmektedir. 

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı