RİSTA ÖĞRETMEN ÜYELİK FORMU

* Tüm alanların doldurulması zorunludur.

RİSTA ÖĞRETMEN ÜYELİK AVANTAJLARI

RİSTA, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlar ve öğretmenler tarafından kullanılan eğitim portalıdır.
Yenilenen ara yüzüyle beraber sadece Rize ilindeki öğretmenler RİSTA'ya üye olabilmektedir.
Site içeriği herkese açıktır, site içeriğini üye olmadan da görebilirsiniz.

RİSTA ÜYELİĞİ SİZE AŞAĞIDAKİ AVANTAJLARI SAĞLAR
  • Yaptığınız çalışmaları eğitim haberleri bölümüne ekleyebilirsiniz.
  • Kendi oluşturduğunuz ders etkinliklerini ekleyebilirsiniz.
  • Öğretmen akademisi eğitimlerine kayıt olabilirsiniz.
  • Eklediğiniz içeriklerin durumunu panelden takip edebilirsiniz.
  • Profil sayfası oluşturabilirsiniz.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
1) GİZLİLİK POLİTİKASI
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan RİSTA’da size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, cep telefonu, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Toplanan bu veriler; yalnızca RİSTA tarafından iletişim amacıyla kullanılacaktır. Müdürlüğümüz; üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcıların haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyetler dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir.

2) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Söz konusu bu metin, Müdürlüğümüze aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Müdürlüğümüz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda muvafakat verilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. Müdürlüğümüz iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

A) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
KVKK’nın uygulanması bakımından Müdürlüğümüz ‘veri sorumlusu’ olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

B) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz;
• T.C. kimlik numarası, Rize’de görev yapan öğretmenlerin hesabının teyit edilmesi amacıyla ve yüz yüze hizmet içi eğitimlere başvurularda,
• E-Posta adresi, şifrenizi unuttuğunuzda şifre sıfırlama bağlantısı göndermek amacıyla,
• Telefon numarası, Rize Öğretmen Akademisi eğitimlerinde katılım bilgilerinin duyurulması ve gerekli durumlarda iletişim amacıyla kullanılmaktadır.
Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlülüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu bilgilendirme ve muvakafat formu ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir.

C) VERİLERİN KORUNMASI
Ziyaretçiler/Üyeler tarafından verilen/taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Sitemize üyelik ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Ç) TELİF HAKKI
Sitemizde yayımlanan eğitim haberleri bölümündeki tüm bilgiler öğretmenler tarafından yüklenmektedir. Yüklenen fotoğrafların sorumluluğu yükleyen kişilere aittir. Yazılan tüm yazıların telif hakkı sahiplerine aittir. Telif hakkıyla korunan fotoğraf ve materyallerin öğretmenler tarafından siteye yüklenmesi durumunda, Müdürlüğümüze yazılı talep ulaşması halinde durum değerlendirilecek ve talebin uygun bulunması halinde materyaller siteden kaldırılacaktır.

D) GÜVENLİK
Yukarıda listelediğimiz bilgilerin güvenliği Milli Eğitim Bakanlığı veri güvenliği politikasına uygun şekilde oluşturulan güvenlik fonksiyonları ile sağlanmaktadır.

E) ÜYELİKTEN ÇIKMA, BİLGİLERİN SİLİNMESİ VE DİĞER TALEPLER
Tüm taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

F) İLETİŞİM ADRESİ
Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE