ÇOCUK GÖZÜYLE DİJİTAL MEDYA

ÇOCUK GÖZÜYLE DİJİTAL MEDYA

Yaşadığımız dönem dijitalleşmenin hemen hemen tüm toplumu kapladığı bir dönemdir. Özellikle yaşanan küresel koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mekanlarda dolaşmanın yarattığı risk algısı yüksekliği nedeniyle sosyalleşme fiziksel mekanlardan çıkıp dijital araçlar eliyle sağlanan bir döneme dönüşmüştür. Eğitimin uzaktan eğitim modeli ile sağlanması da anaokul çağındaki çocuklardan onların ebeveynlerine kadar uzanan geniş bir kesimi dijitalleşmenin içine sokmuştur. Bu sayede çocuklarımız dijital araçlar ile daha çok içli dışlı olmakta ve dijital medya araçlarıyla daha çok vakit geçirmektedirler. Bu durum beraberinde bir takım da sorunlar getirmektedir. İşte bu projemizin amacı günümüzün 3-6 yaş grubundaki "dijital çocukları" dijital ortamdaki zararlı içeriklerden uzak tutmak, dijital medya araçlarının doğru kullanımını sağlamak, dijital medya da onların bilinçsel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak içerikleri sunmak ve kaliteli vakit geçirebilinecek dijital etkinlik yapmaktır.


Proje Ortakları:
HALİDE TOKÇALAR (Rize - Ali Saruhan Anaokulu)
HULYA OZTURK (Rize - Güneysu Anaokulu)
Nilşah Yıldıran (Rize - Rize Özel Bilge Dr. Adnan Şerifoğlu Anaokulu)
Nurcan Himmetoğlu (Rize - Ormanlı İlkokulu)
Rabia KILIÇ (Rize - )
Rukiye Sert (Rize - Ali Saruhan Anaokulu)
Tuba Alpaslan (Rize - Gülbahar Hatun Anaokulu)
Yeşim Telci (Rize - Ömer Halaç İşitme Engelliler Ortaokulu)
Zehra POLAT (Rize - Vakıflar İlkokulu)
Zuhal Gür Yazıcı (Rize - Gülbahar Hatun Anaokulu)

 • HEDEFLER
 • 1. Teknolojiyi eğitime entegre etmek,
  2. Öğrencilerimizin internet ve dijital uygulamaları bilinçli kullanmalarını sağlamak,
  3. Öğretmen ve öğrencilerin dijital uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerini artırmak
  4. Dijital materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturmak.
  5. Teknolojik araçlarda zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanmak ve neden kullanıldığını açıklamak
  6. Dijital içeriklerde okuduğunu anlama, okuduğunu canlandırma gibi etkinliklerle veli-öğretmen- öğrenci işbirliğini güçlendirmek.
  7. Öğrencilerimize ‘kendine güven’ duygusunu vermek
  8. Çocuklar için hazırlanmış içerikleri incelemek paylaşmak (oyun, hikaye video)
  9. Dijital okur yazarlık ve kodlama bilgisini öğrenmek
  10. Çocukların yaratıcılıklarını artırmak
  11. Bu içerikleri kullanarak sınıfta etkinlik yapmak
  12. Çocuklara farklı öğrenme deneyimleri kazandırmak

 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 • Ocak 2021:
  Proje ortakları ile tanışma toplantılarının yapılması
  Planlama, afiş, broşür hazırlanması Projeye ait web sayfası ve tanıtım broşürlerinin twinspace yüklenmesi, Proje tanıtım yazılarının okul web sitesi ve sosyal ağlarda paylaşılması,
  -İnternet güvenliği ile ilgili webinar düzenlenmesi,
  Şubat 2021:
  Tüm ortaklar tarafında sınıflarda yapılan mobil uygulamalarının, fotoğraf ve videolarının twinspace yüklenmesi

  -Projenin basında tanıtılması, Projeye ait resimlerin okul web sitesi ve sosyal ağlarda paylaşımının yapılması
  -Matematik(sayılar tamamlama)
  -Okuma yazmaya hazırlık
  Mart 2021:
  Dijital oyunlar
  Nisan 2021:
  Dijital içerik;
  -Doğa fotoğrafları çekimi(albüm)
  -Deney(video çekimi)
  Mayıs 2021:
  -Kodlama
  -Hikaye anlatma
  Projede ortaya çıkan tüm etkinliklerin e-kitap haline getirilmesi ve sosyal ağlarda, okul web sitelerinde yayınlanması. Projeye katılan öğrencilere sertifika verilmesi.

 • BEKLENEN SONUÇLAR
 • Okul öncesi çocuklarının gelişen teknoloji içerisinde kullandığı diJital içerikler artmıştır. Öğrencilerden içinde bulunduğu yüzyılın getirileri sonucunda medya ve teknoloji okur-yazarlığı gibi yeterlikler beklenmektedir. Öğretmenlerden ise 21. yüzyılın eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanması, alanına hâkim olması, konunun özelliğine uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilmesi, aktif katılımı sağlayabilmesi gibi teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi yeterliliklerine sahip olması beklenmektedir.
  Projemiz Web 2.0 araçları olarak adlandırılan yeni nesil internet teknolojileri; iletişim, etkileşim, bilgi paylaşım ve bilgiye kolay erişim, işbirlikçi içerik araçlarını öğretmen ve öğrencilere tanıtmak amaçlıdır.

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı