BİRLİKTE YÖNETELİM

Yönetim kavramı aslında düzenleme, bir araya getirme, yön verme, koordine etme, planlama organize etme gibi kavramları içinde barındıran geniş kapsamlı bir sistemdir. Eğitim de insan odaklı doğumdan ölüme kadarki kalıcı, izli, istendik davranış değiştirme sürecidir. Kavramı geniş kapsamlı bir kavramdır. Yönetim ve eğitim kavramları birlikte değerlendirildiğinde konunun biraz açılması gerektiği ihtiyacı doğmaktadır. Okul bazlı düşünüldüğünde yönetme işi olarak, ders saatinin yönetimi, dinlenme saatinin yönetimi ya da öğrencinin, öğretmenin, velinin ve toplumunda işin içine girdiği süreci yönetme işi olarak algılanabilir.

Eğitim insanoğlunun var olduğu günden beri insanlığın gündeminde yerini almıştır. Algılanma biçimi ya da uygulanma biçimleri bilim ve teknolojinin gelişmesi ile sürekli değişkenlik gösterse de amaç hep aynıdır. Kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı bir birey yetiştirmek. Amaç aslında çağlar boyunca hep aynı kalmıştır ve aynı kalmaya devam edecektir.Bu amaç toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarına göre sürekli evirilecek arz talep dengesini her zaman korumaya devam edecektir.

Bilim ve teknolojideki değişmeler gelişmeler eğitim sürecine her zaman yön vermeye ve mükemmeli yakalama ülküsüne yaklaşmaya hizmet etmektedir. Bu gelişme ve değişmeler dünyada uygulanmakta eğitim sistemlerine ihtiyaçlara göre yeni kavramlar girmesine ve yeni uygulamalara gidilmesine yol açmıştır. Bunlardan biri de gerek dar anlamda gerek geniş anlamda eğitimde yönetim kavramında ortaya çıkan değişme ve gelişmelerdir.

Eğitimde yönetim işi oldukça karmaşık ve bilgi,beceri isteyen iştir.Örneğin bir derste ders öğretmeninin karşılaştığı olumsuz davranışı kontrol altına alması,bu olumsuz davranıştan sınıfın diğer paydaşlarının zarar görmemesini ya da minimum düzeyde zarar görmemesini sağlayabilmek en basit tabiri ile sınıf yönetimi ve ayrıca zaman yönetimi ile ilgilidir.Bu örnek olayda bahsedilen konu değerlendirildiğinde bu öğretmenin istenilen sonuca ulaşabilmesi için süreç başlamadan önce iyi bir planlama yapması gerekir.Ancak yapacağı planlama ile süreci daha iyi yönetilebilir.Yapacağı planlamada paydaşları yeteri kadar sürece dahil edip etmediği, sorun davranışın nelerden kaynaklanabileceği  vermek istediği kazanımları zamana yeterince yayıp yaymadığı gibi birçok değişken u süreçte rol oynar.Şüphesiz ki iyi bir sınıf yönetimi iyi bir zaman yönetimi ile sağlanır.Zaman yönetiminde sınıf yönetiminde öğrencilerin yeteri kadar güdülenmeleri ve kuralları öğretmenlerle birlikte belirlemeleri yani sürece dahil olmaları eğitimde yönetimi kolaylaştıran ve verimi arttıran unsurların başında gelir.

Tıpkı sınıf yönetiminde olduğu gibi okul yönetiminde de ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin,velilerin ve öğretmenlerin okul yönetiminde söz sahibi olmaları eğitim yönetiminde önemlidir.İşte tarafların tamamının sürece dahil olduğu ve yönetime katkı sundukları bu yeni yönetim anlayışına yönetişim denilmektedir.Yönetişim kavramı eğitimin tüm paydaşlarının yönetme işine ortak oldukları ve katkı sundukları yönetim anlayışını içinde barındırır.Tıpkı bir öğretmenin sınıf kurallarını oluştururken kuralları öğrencilere belirletmesi  gibi okul yönetiminde de okul müdürü okul kurallarını tüm paydaşlarla beraber belirlerse yönetim işi hem kolaylaşır hem de istendik davranışların kazandırılması hedefi daha çabuk gerçekleşir.Örneğin bir okul müdürü mevzuatla belirlenen kurallar hariç diğer kuralları belirlerken ne kadar çok öğretmen,öğrenci ve veliyi sürece dahil ederse o kadar güzel sonuçlar elde eder.Mesela okul formasının rengini belilerken öğrencilerin,öğretmenlerin ve okul aile birliği aracılığıyla velilerin görüşlerine baş vurup onların istek ve önerilerini dikkate alırsa öğrencilerin okula okul forması ile gelmeleri isteğinde önemli oranda gerçekleşme olduğunu görecektir.Ya da okulda düzenlenecek sosyal,kültürel,sportif faaliyetleri planlarken yine tüm paydaşlar üzerinde bir ihtiyaç istek analizi yapıp planlamayı ona göre yaparsa bu etkinliklere katılımın ve veli desteğinin yüksek olacağını görecektir.Öğrenciler açısından düşünüldüğünde kendi istek ve önerilerinin dikkate alındığını fark etmeleri onların demokrasi kavramını içselleştirmelerine ve hayatlarında uygulamalarına yardımcı olacaktır.Ya da öğretmenler açışından düşünüldüğünde mevzuatla belirlenen çerçeve saklı kalmak koşulu ile ders programları yapılırken veya öğretmenlerin nöbet günleri belirlenirken öğretmenlerin istek ve talepleri dikkate alınıp ona göre planlama yapıldığında eğitim öğretim ortamında kurum kültürünün oluşması sağlanacak ve öğretmenlerin daha verimli oldukları görülecektir.

Özetle bilim ve teknolojideki gelişmelerle sürekli evrilen eğitim anlayışıyla beraber eğitimde yönetim anlayışı da sürekli evrilmektedir. Yönetim işinde başarının sağlanması tüm sürece tüm tarafların dahil olduğu katılımcı bir yönetim anlayışıyla sağlanabilir.Yani eğer söz konusu eğitimse bu süreci yürütmek ve yönetmek ancak sıkı birliktelikle sağlanır.Gelin bu süreci birlikte yönetelim.
 


Etiketler:   

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

  • Henüz yorum yazılmadı