GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: ROBOTİK KODLAMA

Şevket Yardımcı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Cevahir KAYA, Young Guru Academy tarafından başlatılan Bilim Seferberliği kapsamında Rol Model Öğretmenler Programı eğitimlerine katılmaktadır. Bu kapsamda aldığı eğitimler ile okulumuzda Twin Bilim Setleri ile robotik kodlama çalışmaları yürütmektedir.

Twin Bilim Setleri ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik gerçek yaşam problemlerine çözüm üretilen uygulamalı etkinlikler icra edilmektedir. Bu etkinlikler; günlük yaşamımızda kullandığımız faydalı teknolojilerin, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını ön plana alan kapsayıcı üretimlerin, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve çevreyi korumak amaçlı icatların çalışma mekanizmalarını gösteren STEM aktivitelerini kapsamaktadır.

Robotik kodlama, günlük yaşamımız içerisinde kullandığımız teknolojik aletlerin bir parçasıdır ve kullanıldığı alanlar gün geçtikçe artmaktadır. Değişen dünyada oluşan yeni problemlere çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji çağının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek için onlara gerekli bilgi ve becerileri kazandırma noktasında robotik kodlama önemli bir araçtır. Kodlama bireylerde algoritmik ve bilgi işlemsel düşünme, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, farklı bakış açıları geliştirerek çok yönlü düşünebilme becerisinin ve yaratıcılığın gelişmesine katkı sağlar. Okulumuzdaki robotik kodlama çalışmaları, 21. yüzyıl becerileri ile donanmış, teknolojiyi daha aktif ve işlevsel kullanabilen, günlük yaşam problemlerine çözüm üretme ve ürün geliştirme yeteneklerine sahip bireyler yetiştirme hedefimizin somut bir adımıdır.Etiketler:   

YORUMLAR


Z
Zeynep Sayaroğlu      15.01.2024 06:42:50     
Bir ulusun çağdaş medeniyetler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğrencileriniz sizin gibi yetenekli ve bilge öğretmeni olduğu için çok şanslı. Öğretileriniz, ilginiz ve sevginizle ile hayatlarını değiştirdiğiniz için de elbette. En unutulmayan ilkokul öğretmenlerimizdir. Hiç unutulmayacaksınız Cevahir öğretmenim. Başarılarınızın devamını dilerim. Sevgilerimle.