AURORA ETWINNING PROJESİ BAŞLADI

Şevket Yardımcı İlkokulunda görev yapan Sınıf Öğretmeni Cevahir KAYA kuruculuğunda Romanya ve Portekiz ortaklı sanat temalı Aurora adlı eTwinning projesi başladı.

Eğitim-öğretim sürecinin amacı salt akademik başarı değildir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde belirtilen 8 anahtar yetkinlik arasında "kültürel farkındalık ve ifade yeterliliği ile dijital yetkinlikler" yer almaktadır. Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı’nda belirtilen 8 zeka alanından biri ise görsel/uzamsal zekadır.  Aurora projesinde, çocuklarda kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği ile görsel/uzamsal zeka alanını destekleyecek ve geliştirecek etkinlikler yapılacaktır.

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı'nda belirtilen amaçlar doğrultusunda Aurora projesi ile; görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip, güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen, görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden, görsel sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmek ve öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Proje kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmak amacıyla ülkelerin kültürel sanat dallarını tanıtıcı etkinlikler, günlük yaşamımızda kullandığımız eşya ve doğadaki nesnelerin maket çalışmaları, öğrencilerin kullanabilecekleri ürünleri estetik yaklaşımla üretecekleri etkinlikler belirli gün ve haftalarla da ilişkilendirilerek icra edilecektir.Etiketler:   

YORUMLAR


Henüz yorum yazılmadı