DÖGEP Aralık Ayı Etkinliği

Yapılandırmacı Eğitim Kuramı öğrencinin derse aktif katıldığı, öğrenmeyi öğrendiği, öğretmen rehberliğinde bilgiyi keşfettiği bir sınıf ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Okullarda bu etkili öğrenme ortamlarını hazırlamak da öğretmenlerin görevleri arasındadır. Öğretmenlerin dersin konusu, amaçları ve kazanımları doğrultusunda materyalleri kendilerinin hazırlamaları ya da hazır materyalleri kullanmaları öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin derse olan ilgisini çekmekte, akademik başarıyı arttırmakta ve kalıcı öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda yapılan araştırmalara göre hazırlanan materyaller derslerde kullanıldığında aktif öğrenmeyi sağladığı, bireysel öğrenmeyi desteklediği, öğrencilerin derse bakış açısının olumlu yönde değiştirdiği, akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Öğrencilerin okul ortamında çalışması ve hazırladıkları materyalleri derste sunmaları, öğrencilerin materyal hazırlama konusundaki sorumluluklarını ve motivasyonlarını arttırmaktadır.

Bilindiği üzere 2000 yılından sonra doğanlara ‘Z kuşağı’ denmektedir. Z kuşağı çabuk sıkılan, düz anlatımdan ve geleneksel yöntemlerle işlenen derslerden yeterince verim alınamayan bir nesildir. Biz de Z kuşağının bu yönünü dikkate alarak, DÖGEP Aralık ayı etkinliğinde ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları ve materyallerinin hazırlanması ve kullanılması’ konu/eylemine yönelik çarkıfelek tasarladık. Çarkıfeleği ortaokul ve lise düzeyine hitap edecek şekilde geliştirdik. Tasarımda öğrencileri güdülemeyi ve böylelikle kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeyi amaçladık.
 Tasarımımız şu şekilde kullanılmaktadır: Öğrenci çarkı çevirir, çarkta oka denk gelen puan, cevaplayacağı sorunun puanı olur. İçinde ibadetlerle ilgili kavramlar ve sorular olan keseden bir kâğıt seçer. Eğer doğru cevaplarsa puanı hanesine yazdırır, cevap veremezse veya yanlış cevap verirse puan alamaz.
 İbadetle ilgili konuların bitiminde, dersin tekrar bölümünde tasarımımızı kullandık. Eğitimi, oyunla harmanlayınca öğrenciye dersin hem daha cazip geldiğini, hem de öğrenmenin daha kalıcı olduğunu gözlemledik. Sınıfı gruplara bölüp, derse tatlı bir rekabet katınca öğrencilerin öğrenmedeki isteğini, öğrendiğini ve geri bildirim yaptığını gördük.
 Çarkıfeleğin fikir ve yapım aşamasında bize yardımcı olan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Emre Aslan’a teşekkür ederiz.
 Fazliye- Hüseyin Turanlı ÇPAL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şeyda Nur Karataş
 Atatürk Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mahmut Dertli
 Etiketler:   

YORUMLAR


Y
Yaşar Koçak      1.01.2020     
Pek çok öğretmen için örnek çalışma. Tebrik ediyorum...

M
Mahmut Dertli      3.01.2020     
Teşekkür ederiz müdürüm

A
Adem GÜNDÜZ      10.01.2020     
Adem GÜNDÜZ (İkizdere Milli Eğitim Müdürü) Öğretmenimizi tebrik ediyorum.Eğlenerek öğrenmeye çok güzel bir örnek. Başarılanın devamını diliyorum.

  • M
    Mahmut Dertli      10.01.2020
    Teşekkür ederim müdürüm