Okulum Rize Örnek Etkinlikler

Ara-Bul
Önceden hazırlanan Ara-Bul kâğıtları öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin dağıtılan kâğıtlarda resimleri bulunan nesneleri müze içinde arayıp bulmaları ve kâğıttaki bilgileri doldurmaları istenir. Çalışma tamamlandıktan sonra “Ara-Bul“ kağıtları üzerine tartışılabilir.
Afiş-Pano Çalışmaları Afiş çalışması bir mekânı, mekândaki bir nesneyi ya da mekândan seçilecek herhangi bir temayı tanıtmak duyurmak için yazılı ve görsel duvar ilanı hazırlama çalışmasıdır. Yapılacak afiş çalışmalarının yanı sıra mekâna ait görseller ve mekânda öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar okulda veya sınıfta panolarda sergilenebilir.

Nesne Çizimi
Mekân ziyareti sırasında, sergilenen eserlerden öğrencinin ilgisini en çok çeken birini seçip çizmesi istenir. Bir başka seçenek; seçilen bir eserin yarım bırakılmış çiziminin öğrenciler tarafından mekânda gördükleri asıllarına göre resimlenmesidir. Her iki uygulama sonrasında da bu çizimlerden yola çıkarak kendi eserlerini oluşturmaları ve daha sonra onları sergilemeleri gerektiği belirtilir. Özellikle sanat müzelerinde yapılan eğitim sonrasında mutlaka öğrencilere uygulama yaptırılmalıdır.
Hikaye Yazma
Müze ziyareti sonrasında öğrencilere müzede en çok beğendikleri eserin ne olduğu sorulur. Öğrencilerden düşüncelerini nedenleriyle birlikte yazmaları istenir.
Bu etkinlik çocukların duyuşsal yönlerini saptamak aynı zamanda da dil becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilir. Yazılanlar daha sonra sınıf ortamında paylaşılıp tartışılabilir.

Tartışma
Gezilecek mekânda, öğrencilerin gruplara ayrılarak münazara, fikir taraması, vızıltı grubu, forum gibi farklı tartışmalar yapmaları bilginin oluşmasını kolaylaştırıcı bir yöntemdir. Tartışma sırasında ortaya atılan düşüncelerin doğru olup olmaması hiç önemsenmemelidir. Önemli olan öğrencinin kendini özgürce ifade edebilmesini sağlamaktır.
Anketlerin Karşılaştırılması
Geziden sonra müzede ya da sınıfta son anketler cevaplandırılır. Öğretmen, öğrencilerin ön ankete ve son ankete verdikleri cevapları inceler. Anketler sonucunda eksik veya yanlış edinilmiş bilgiler, soru ve cevaplarla tamamlanarak düzeltilmeye çalışılır.