YORUMLAR


H
Hayrettin Yanık      6.02.2024 14:24:05     
Genç meslektaşımı kutluyorum. "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir." (M. K. Atatürk)