PROJEMİZİN YUNAN EKİBİNDEN OKULUMUZA GELEN SÜRPRİZ KARTLAR

Okulumuz 2/A sınıfı öğrencilerinin yürüttüğü CineMagic eTwinning projesi kapsamında Serres 4. İlköğretim Okulu öğrencilerinden okulumuza kartlar gönderildi. Within the scope of the CineMagic eTwinning project carried out by the 2/A class students of our school, cards were sent to our school from the students of Serres 4th Primary School.

Türkiye,İspanya, Bulgaristan ve Yunanistan ekipleri CineMagic projesini birlikte yürütmektedir.Projemiz çocukların erken yaşta dil öğrenme becerilerini desteklemektedir. Öğrencilerimizin proje tabanlı öğrenme konusunda farkındalık geliştirmesi amaçlanmaktadır.İşbirlikçi öğrenmeler dijital yurttaşllık , teknolojinin verimli kullanımı, güvenli internet web2.0 araçlarının derslerde aktif olarak kullanılması gibi kazanımlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Teams from Turkey, Spain, Bulgaria and Greece carry out the CineMagic project together. Our project supports children's language learning skills at an early age. It is aimed to raise awareness of our students about project-based learning. Collaborative learning is carried out within the framework of achievements such as digital citizenship, efficient use of technology, and active use of safe internet web 2.0 tools in lessons.

 Etiketler:   

YORUMLAR


Henüz yorum yazılmadı