UZAKTAN EĞİTİMDE OYUNUN GÜCÜ

Oyun çocuğun dilidir. Oyun ile çocuk kendini ifade eder. Duygularını en güzel şekilde dışa vurur. Birçok beceriyi, davranışı oyunla öğretebilir ve uygulamalar yapabiliriz.

Uzaktan eğitim sürecinde birçok öğretmen öğrenme kaybını da düşünerek sadece bilişsel alanda çalışmalara yoğunlaşıp duygusal, sosyal ve psikolojik yönden çocukları destekleme noktasında yetersiz kalmaktadır. Öğrenme süreci tek taraflı bilişsel bir süreç değildir. Öğrenci ile duygusal bağ kurmadan, akademik bağ kurmaya çalışmak öğrenme sürecinde büyük bir engeldir. 

Salgın döneminde uzaktan eğitim sürecinde oyunun önemi daha da önem arz etmektedir. Özellikle ekran karşısında kalan öğrencilerin dikkat ve odaklanma problemleri, derslere olan ilgilerinin azalması, motivasyon eksikliği, derslerin çok monoton geçmesi vb. birçok nedenden dolayı uzaktan eğitimde oyunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Öğretmenlerimiz hedeflenen davranışları ve becerileri öğretmek için  farklı uygulama, yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. Geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak ders işleyenler bu süreçte çok zorlanmış, sürece adapte olamamıştır. Birçok öğrenci de öğrenmeye karşı isteksizlik ve farklı problemler ortaya çıkmıştır. Tam da bu noktada John Dewey’in ‘’Günümüz çocuklarını dünün yöntemleri ile yetiştirirsek, yarınlarından çalarız.’’ sözü çok anlamlı hale gelmektedir.

Farklı yöntem ve tekniklerle dersi eğlenceli ve hareketli hale getirmek için uzaktan eğitimde oyunu araç olarak kullanan öğretmenler çok daha başarılı olmuştur.

Uzaktan eğitimde oyunu kullanan öğretmenlerin hem kendileri hem de öğrencileri mutlu olmuştur. Çünkü oyunun gücüne inananlar bilmelidir ki; çocuğun ister sınıfta ister uzaktan eğitimde iyi ve mutlu olma  hali duyguları aktif hale getireceğinden beyindeki öğrenme sinapslarını harekete geçirmekte ve  bilgiyi uzun süreli hafızaya  kaydetmektedir. İşte bu nedenlerden dolayı uzaktan eğitim sürecinde bilgiyi kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya göndermek için uzaktan eğitimde oyunu araç olarak kullanmalıyız. Kısa süreli bellekte kalıcı olamayan bilgiler, oyun sayesinde uzun süreli hafızaya kaydedilerek öğrenme kalıcı hale gelmektedir. Böylece uzaktan eğitim sürecinde oyunun gücüne örnekler vermek gerekirse; 

  • Öğrencilerin derse olan ilgileri artacak 
  • Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki önyargıları kırılacak 
  • Derse ve öğretmene olan bakış açıları değişecek
  • Olumlu öğrenme ortamı oluşacak
  • Dersler daha eğlenceli ve verimli olacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinde oyun deyince sadece yüz yüze oynanan oyunlar, malzemeli( top, ip, hulahop vb.)  oyunlar veya grup oyunları gelmemelidir. Bu süreçte oynanabilecek kelime oyunları, drama oyunları, kağıt kalem oyunları, zeka oyunları, beden perküsyonu ve ritim oyunları, sayısal işlem oyunları, dikkat ve odaklanma oyunlarından faydalanabilirsiniz. 

Salgın döneminde uzaktan eğitim sürecinde oyunun önemi daha da önem arz etmektedir. Özellikle ekran karşısında kalan öğrencilerin dikkat ve odaklanma problemleri, derslere olan ilgilerinin azalması, motivasyon eksikliği, derslerin çok monoton geçmesi vb. birçok  nedenden dolayı uzaktan eğitimde oyunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.


Etiketler:   

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

  • Henüz yorum yazılmadı