KÜÇÜKÇAYIR ORTAOKULU ZEKA TUTULMASI ADLI ETWİNNİNG PROJESİNE ORTAK OLDU

Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlar olmakla birlikte, çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirerek yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Projemiz de zeka oyunlarının sözel oyunlar, sayısal oyunlar ve görev oyunları kategorileriyle öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerine katkı sağlayarak öğrenimlerini daha kalıcı hale getirmeleri sağlanırken; karar verme ve problem çözme yeteneklerinde, özgüvenlerinde gelişme ve başarılı olma hissi gibi olumlu gelişmelerde beklenilmektedir.

Projemizin hedefleri arasında;

* Öğrencilerimizin zeka oyunları ile tanışmasını sağlamak

* Zeka oyunları kategorilerinden sözel ,sayısal ve görev kategorilerine hakim olmaları ve bu konuda kendilerini geliştirmeleri

* Yaparak yaşayarak öğrenme sürecine katkı sağlamak

* Proje tabanlı öğrenme ile iletişim,işbirliği ve dil gelişimlerine katkı sağlamak hedeflerimiz arasında iken aynı zamanda öğrencilerimizin sadece zeka oyunlarını tanımalarının yanı sıra kendi oyunlarını tasarlayarak hem bilişsel hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, öğrendiklerini derslerine entegre etmek, ürettiklerini arkadaşları ile paylaşarak yardımlaşma duygularını da güçlendirmek amaçlarımız arasındadır.Etiketler:   

YORUMLAR


Henüz yorum yazılmadı