CANLI DERSTE DRAMA MASAL NİNESİ-DEDESİ

Ders/S n f: Ortaokul  -  Türkçe -  5. Sınıf
nite: T.5.2. KONUŞMA
Kazan m: T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Kazan m A klamas : Öğrenciler hazırlandıkları bir masalı anlatarak konuşma becerilerini genişletir. Cümleleri art arda anlam bütünlüğüne göre sıralamayı öğrenir.
Materyal: Nine - dede kıyafetleri
Etkinlik S resi: 30 dk dakika
Etkinlik Ad : CANLI DERSTE DRAMA MASAL NİNESİ-DEDESİ
Uygulama Alan : Sınıf İçi
Etkinli in Uygulanmas :

Öğrenciler büyüklerinden öğrendikleri bir masalı canlı derste arkadaşlarına aktarır. Aktarırken uygun yerde vurgu yapma jest mimik kullanmaya özen gösterirler. Dinleyiciyi sıkmamak için gereksiz detaylara girmemeleri gerektiği hususunda bilgilendirilirler. Sırası gelen öğrenci nine dede kılığına girmiş biçimde masalını anlatır. Bu etkinlikte öğrencilerin canlı derste aktif olması ve drama kabiliyetlerini canlı tutma amacı güdülmüştür.

Etkinlik Foto raflar :