CANLI DERSTE DRAMA MASAL NİNESİ-DEDESİ Etkinliği

Ders/Sınıf: Ortaokul  -  Türkçe -  5. Sınıf
Ünite: T.5.2. KONUŞMA
Kazanım: T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Kazanım Açıklaması: Öğrenciler hazırlandıkları bir masalı anlatarak konuşma becerilerini genişletir. Cümleleri art arda anlam bütünlüğüne göre sıralamayı öğrenir.
Materyal: Nine - dede kıyafetleri
Etkinlik Süresi: 30 dk dakika
Etkinlik Adı: CANLI DERSTE DRAMA MASAL NİNESİ-DEDESİ
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Öğrenciler büyüklerinden öğrendikleri bir masalı canlı derste arkadaşlarına aktarır. Aktarırken uygun yerde vurgu yapma jest mimik kullanmaya özen gösterirler. Dinleyiciyi sıkmamak için gereksiz detaylara girmemeleri gerektiği hususunda bilgilendirilirler. Sırası gelen öğrenci nine dede kılığına girmiş biçimde masalını anlatır. Bu etkinlikte öğrencilerin canlı derste aktif olması ve drama kabiliyetlerini canlı tutma amacı güdülmüştür.

Etkinlik Fotoğrafları: