eTwinning Projeleri Tanıtım Sayfası
Z Takımı Dijital Eğitimde

Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençliğimiz zamanının çoğunluğunu dijital ortamda geçiriyor. Çağımızın gereği olan eğlence anlayışını bu ortamlarda bulması sebebiyle dijital ortamı ...

SAFETY IS MY PRIORITY

In everyday life, security is of great importance for human life. People have a better quality of life by obeying the safety rules of life on the internet, at school, in traffic. In our project, collaborativ ...

Teknolojinin Yeni Lideri Z Kuşağı Gençleri

21. yüzyılın çocukları Z Kuşağı, Covid-19'un neden olduğu pandemi döneminde dijital bilgi ve becerilerini artırıyor. Proje boyunca gençlerimiz araştırma yapacak, şarkılar yaz ...

Clean Danube Clean Black Sea

Bir zamanlar dünyanın en verimli su kaynaklarından biri olan  , 30 yılda Avrupa'nın yarısı için çöplük haline gelen ve Orta Avrupa'dan Karadeniz'e akan Tuna Nehr ...

Medya Tik

Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla ç ...

STEMatematik ve Masal

Projemiz okul öncesi öğretmen ve öğrencilerini kapsamaktadır. Artırılmış matematik ve masalla STEM eğitiminin okul öncesine entegrasyonu amaçlanmaktadır. STEM eğitim modeli okul &o ...

Her Güne Bir Ritim (A Rhythm Everyday)

Projemizde; öğrencilerin müzik ve ritim becerilerini destekleyerek, yaratıcılık ve hayal güçlerini arttırmayı, beden koordinasyonunu sağlamalarını, dikkat, konsantrasyon ve matematik be ...

Her Hikaye Bir STEAM-Every Story One STEAM

Projemiz de Öğrencilerin,Hikayeler ile hem dil gelişimleri desteklenecek hemde matematik, fen, teknoloji,mühendislik ve sanat dalının birleşimiyle bakış açılarında genişlemeler olacak,kendil ...

Temassız Çocuklar Mesafesiz Oyunlar

Pandemi döneminde uzaktan eğitimle iletişim halinde olduğumuz öğrencilerimizle uzaktan da olsa oynamayı bırakmamak, oynayarak öğrenmeyi, gelişmeyi, bedenen ve zihnen yavaşlamamayı, inovasyon y ...

Geleceğe Dokunan Eller

Projemiz 10-14 yaş öğrenci grubunu kapsayacaktır. Uzaktan eğitim yoluyla öğrencilere mesleki, toplumsal ve sosyal farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Projemizin 21. yy becerileriyle &ou ...

Fikir Atölyesi

Her çocuk özeldir ve içinde kapağının açılmasının beklediği bir hazine saklar. Eğer çocukların içinde sakladığı hazinenin kapağını açabilirsek her birinin farkl ...

Türk Masalları Uyanıyor

Masallar çocukların seviyesine inip, onlar ile bağ kurmamızı kolaylaştıran, eğlendiren, eğlendirirken düşündüren, farklı dünyaları gezmemizi sağlayan yegane unsurdur. Günü ...

Dijital Kitaptan Hayale

Projenin temel amacı, dijitalleşen dünyada ,çocukların verimli vakit geçirmelerini destekleyerek , dijital ortamlarda gönderilen kitapların ebeveynleri ile beraber etkileşimli kitap okunmasını sağlamak ,öğrenci ...