Master Of Science Experiment

Master Of Science Experiment

Hayat tecrübesine dayalı öğretim materyallerini kullanmak, öğrencilere ham bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilere ulaşmanın en eğlenceli ve öğretici yöntemlerinden biri de deneylerle fen tecrübeleridir. Bu amaç doğrultusunda, paydaşlarımızla öğrencilerin hayat tecrübesine dayanarak, bilginin kendisine ulaşmasını sağlayacağız.10-14 yaş aralığında öğrenciler kendi düzeylerine uygun deney videoları hazırlayacaklar.5 ay boyunca hazırladıkları deneyleri her ay ebook halinde yayınlanacak. 1 e-dergi, 1 sanal sergi oluşturulacaktır.6 farklı ilden 9 farklı okuldan 70 e yakın öğrenci grubuyla Master of Science Experiment etwining projesi Mayıs 2021 ayı ile sonlandırılacaktır.Kurucu ortakları Rize Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi fen öğretmeni Serdar Yazıcı ve İstanbul Tuzla Halil Türkkan İmam Hatip Ortaokulu fen öğretmeni Ahmed Alkayadır.Farklı web 2.0 araçları kullanarak öğrencilerin başta bilim okur yazarlığını arttırmak .Teknoloji okur yazarlığını geliştirmek. İşbirliği ve takım halinde yüzyüze veya online çalışma yetilerini ön plana çıkarmak . 21. yy beceri ve yetkinlikleri güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

 • Proje Ortağı Ülkeler: Türkiye                 Yaş Aralığı: 10 - 14
 • Proje Adresi: https://twinspace.etwinning.net/129287/home          Blog/Site Adresi:
 • Konular: Astronomi Biyoloji Doğa Bilimleri Fizik İlköğretim okulu konuları Jeoloji Kimya Teknoloji Çevre Eğitimi

Proje Ortakları:
Tülay Emel (Kayseri - Kepez Ortaokulu), PROJEYİ GÖNDER
Emine Evrim Arlı Konu (Burdur - Adnan Menderes Ortaokulu)
Hayriye Akar (İzmit - 28 Haziran Ortaokulu)
Esra Alkaya (İstanbul - Tezer Taşkıran Ortaokulu)
Serdar Yazıcı(Kurucu) (Rize - )
Adem Albayrak (Trabzon - Atatürk Ortaokulu)
Devrim Ertuğrul (Düzce - Mehmet Akif İnan Hafız AİHL)
Şenol Taşkara (İstanbul - Çağrıbey Ortaokulu)
Ahmet Alkaya (Kurucu) (İstanbul - Halil Türkkan İ.H.O)

 • HEDEFLER
 • - Kalıcı öğrenme ortamı sağlayarak akademik gelişimlerine katkıda bulunmak,
  - Bilimsel çalışmalara özendirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak
  - Fen Bilimleri derslerini deney ve etkinlik ağırlıklı yürütülmesini teşvik etmek,
  - Eğitimde iyi örnekler oluşturmak,
  - Video çekimleri ile özgüvenlerinin gelişimine katkıda bulunmak
  - Farklı kültürlerden ülkelerden gelen deney videoları ile öğrencilerimizin bilimi ortak bir dil olarak kullanabileceklerini göstermek istiyoruz.
  - Contributing to their academic development by providing a permanent learning environment,
  - Encouraging scientific studies and revealing their abilities
  - Encouraging science courses to be conducted with emphasis on experiments and activities,
  - Setting good examples in education,
  - Contributing to the development of self-confidence by shooting videos
  -We want to show our students that they can use science as a common language with videos from different cultures.

 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 •  Aralık:

  • Proje Üyeleri tanışma Webinarı ve Görev Paylaşımı
  • Öğrencilerin belirlenmesi ve sisteme eklenmesi. 
  • Veli İzin belgelerinin alınması

          Ocak: 

  • Okul ve şehir tanıtımları ilgili bölümden paylaşılacaktır.
  • Öğrenciler için proje bilgilendirme webinarı
  • Öğrencilere öntest uygulanması.
  • Öğretmen - öğrenci logo ve afiş çalışmaları.
  • Proje logo ve afişinin seçilmesi.
  • Seçilen afiş ile jigsaw üzerinden öğrencilere puzzle tamamlatılması ve hızlarının ölçülmesi.
  • Deney Videosu Hazırlama Webinarı(Youtube sayfamızdan)
  • Ocak Ayı fizik temalı deney videolarının hazırlanması 
  • Videoların düzenlenmesi için, çeşitli video düzenleme programları eğitimi verilmesi
  • Deney Video Kitapçığının oluşturularak gelen videoların eklenmeye başlanması. 

         Şubat:       

  • Şubat Ayı temalı deney videolarının hazırlanması 
  • Şubat Ayı Master deney videosunun oylama ile seçilmesi.

         Mart:       

  • Mart Ayı temalı deney videolarının hazırlanması 
  • Mart Ayı Master deney videosunun oylama ile seçilmesi

         Nisan:       

  • Nisan Ayı temalı deney videolarının hazırlanması 
  • Nisan Ayı Master deney videosunun oylama ile seçilmesi

         Mayıs:       

  • Mayıs Ayı temalı deney videolarının hazırlanması 
  • Mayıs Ayı Master deney videosunun oylama ile seçilmesi
  • Deney Video e Kitapçığının tamamlanması. 
  • Sanal Deney Sergisinin hazırlanarak paylaşılması. 

                Not: Her ay için çalışma takvimindeki mevcut görevler, aylık olarak her okulun sayfasında, okul ekibi tarafından paylaşılacaktır.

 • BEKLENEN SONUÇLAR
  • Özellikle uzaktan eğitimin devam ettiği yeni normal döneminde öğrencilerin evde de bilim yapmaları yüzlerce öğrencinin bu yarışma sayesinde çektiği deney videolarını paylaşmalarını bekliyoruz. Proje sonunda bir e deney kitapçığı ve sanal sergi oluşturacağız. 

  • Farklı web 2.0 araçları kullanarak öğrencilerin başta bilim okur yazarlığını arttırmak .Teknoloji okur yazarlığını geliştirmek. İşbirliği ve takım halinde yüzyüze veya online çalışma yetilerini ön plana çıkarmak . 21. yy beceri ve yetkinlikleri güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı