Evdeki Fen(a) İşler

Evdeki Fen(a) İşler

Modern dünyada hayatımızın her alanına girmeyi başaran teknoloji, aktif öğrenmenin en önemli destekçilerinden biridir. Aktif öğrenme ortamlarında öğrencinin 21. yüzyıl becerilerini kazandığı ve öğrenmenin üst düzeyde gerçekleştiği bilinmektedir. Salgın dolayısıyla eğitim alanında meydana gelen değişmeler sonucunda, uzaktan eğitimin daha bir önem kazandığı günümüzde aktif öğrenme eğitimde etkinliği ve verimliliği artırmanın önemli bir yoludur. Öğrenciler süreçte yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirirler. Bu projede öğretmenler, uzaktan eğitim sürecini yönlendiren bir rehber konumunda olacak, öğrencilere Web 2.0 araçlarını kullanma becerileri ile donanacak, etkinlik ve oyunlar sayesinde z kuşağı öğrencileri ile aynı dilde bir eğitim verme imkanı bulacaklardır.

 • Proje Ortağı Ülkeler: Türkiye                 Yaş Aralığı: 12 - 15
 • Proje Adresi: https://twinspace.etwinning.net/147286/home          Blog/Site Adresi:
 • Konular: Bilişim BİT Biyoloji Doğa Bilimleri Fizik Kimya Müfredatlar arası Tasarım ve Teknoloji Teknoloji Çevre Eğitimi Özel İhtiyaçlar Eğitimi

Proje Ortakları:
Elvan SEKBAN BİLGİN (RİZE - HASAN SAĞIR İMAM HATİP ORTAOKULU)
Derya KAYA USTA (RİZE - MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU)
Pınar MAŞEROĞLU (RİZE - FUAT ERGENÇ ORTAOKULU)
Duygu GÜMÜŞ (RİZE - ÖMER HALAÇ İŞİTME ENGELLİLER ORTAOKULU)
Emir OKER (KAYSERİ - )
Lokman ERDEN (KAYSERİ - İBRAHİM YÜZBAŞI ORTAOKULU)
Mahinur KILIÇ (BURSA - İZNİK ALPARSLAN ORTAOKULU)
Hayriye KAHRAMAN (MANİSA - 7 EYLÜL ORTAOKULU)
Selmin BEDİR (İZMİR - ŞEHİT ASTSUBAY HALİL GÜÇTEKİN ORTAOKULU)
Hilmiye TREN (İZMİR - YENİ ORHANLI ORTAOKULU)

 • HEDEFLER
 • 1. Projemizi işitme engeli olan öğrencilerimiz ile birlikte yürütmek hem onların yaşıtları ile kaynaşmalarını hem de MEB’in belirlemiş olduğu temel yaşam becerilerinin müfredat doğrultusunda kazandırılmasını sağlamak.
  2. Projemizle birlikte eğitim öğretim hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin geliştirilmesini sağlamak.
  3. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenmelerin kalıcı hale gelmesi ve öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanabilmesi için fen bilimleri temalarında oyun, etkinlik ve deney oluşturarak öğrencileri etkin hale getirmek
  4. Öğrencilerimizin sorumluluk alma becerilerini geliştirmek.
  5. Öğrencilerin Fen Bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak.
  6. Öğrencilerin BİT Becerilerini geliştirmek ve Web 2. 0 araçlarını etkin bir biçimde kullanmak.
  7. Yapılacak olan etkinliklerle 21. yy becerilerine uygun olarak araştırmacı, yenilikçi, girişken, üretken duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 • Projemiz Ocak ayında başlayacak olup Mayıs ayında sonlanacaktır. Projemizde pandemi nedeni ile uzaktan eğitim sürecinin devam edebileciği göz önünde bulundurulmuş ve etkinliklerin buna uygun tasarlanması planlanmıştır.

   

  OCAK
  -Öğretmen tanışma webinarı
  - Anket
  -Proje Afişi ve Logo Hazırlama / Oylama
  - Görev dağılımının yapılması
  -Öğrencilerin projeye eklenmesi
  ŞUBAT
  -Güvenli internet günü çalışmaları
  -Etkinliklerin belirlenmesi ve uygulanması
  -Web 2.0 araçları bilgi paylaşımı
  -Blog kurulması, etkinliklerin yaygınlaştırması
  MART
  - Etkinliklerin belirlenmesi ve uygulanması,
  -Web 2.0 araçları bilgi paylaşımı,
  NİSAN
  -Etkinliklerin belirlenmesi ve uygulanması,
  - Web 2.0 araçları bilgi paylaşımı
  MAYIS
  -Etkinliklerin belirlenmesi ve uygulanması,
  - Web 2.0 araçları bilgi paylaşımı
  - Ortak ürün oluşturma
  Proje değerlendirme çalışmaları
  Kapanış webinarı

 • BEKLENEN SONUÇLAR
  • İşitme engeline sahip öğrencilerimizin yaşıtları ile ortak projede görev alarak kaynaşmalarının sağlanması.
  • İşitme engeli olan öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerin artmasında ve okula karşı olumlu tutum kazanmalarına katkı sağlanması.
  • Projede yer alacak tüm öğrencilerimizin fen bilimleri dersine yönelik yazılı/sözlü ve görsel materyaller hazırlaması
  • Öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Öğretim Programı kapsamında yer alan becerilerin kalıcı öğrenmelerinin sağlanması.
  • Web 2.0 Araçlarının ortak öğretmen ve öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılması.
  • Beceri öğretimi yapılırken öğrencilerin beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu beceri öğretimi yapılırken müfredata entegre edilip kalıcı öğrenme sağlanması.
  • Öğrencilerin 21. yy becerilerini günlük hayata entegre etmesi hedeflenmektedir
  • Ayrıca projemizi yaygınlaştırmak amacıyla blog, sosyal medya hesaplarında da proje hesapları açılacaktır.

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı