RİZE KALESİ


Kale, şehir merkezinin güneybatısında bir tepe üzerine kuruludur. İç ve aşağı kalelerden oluşur. İç kalenin I. Justinianus(527-565) döneminde, aşağı kalenin ise 13. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir.

Günümüzde kale dört bölümde incelenmektedir.
- İç Kale
- Aşağı Kale
- İç Kale ile Atatürk Caddesi arasındaki Dış Kale kalıntıları
- Surlar

leti im ve Ula m Bilgileri

 Her gün açık

 24 saat açık

 -

 Kale Mah. Merkez/RİZE


YORUMLAR

Ben robot de ilim se ene ini i aretleyin.

  • Hen z yorum yaz lmad