Z Takımı Dijital Eğitimde

Z Takımı Dijital Eğitimde

Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençliğimiz zamanının çoğunluğunu dijital ortamda geçiriyor. Çağımızın gereği olan eğlence anlayışını bu ortamlarda bulması sebebiyle dijital ortamı ve sosyal medyayı fazlasıyla benimsemiş durumdalar. Biz büyükler burada geçirilen zamanın genel olarak verimli kullanılmadığı kanaatini taşımaktayız. Oysa dijital ortam Z kuşağı için zenginliği ve ulaşılabilirliği ile onlar için mükemmel bir ortam. Günümüzde gençleri dijital ortamdan koparmak gerçekçi bir hedef değil. Z kuşağı söylemiyle tasvir edilen; günümüz gençliğinin sosyal medya ve teknolojik araçlarını öğrenim sürecinde daha verimli şekilde kullanabilme, kullanırken öğrenme, öğrenirken eleştirel düşünebilme yetilerini arttırmalarını sağlamak ortak amacımız olmalıdır. Bununla birlikte uluslararası kültür ve değerleri kendi benliğimizle harmanlayarak özünü kaybetmeden sentezlemeyi hedefliyoruz.

 • Proje Ortağı Ülkeler: Türkiye                 Yaş Aralığı: 13 - 19
 • Proje Adresi:           Blog/Site Adresi:
 • Konular: Bilişim BİT Fizik Matematik Geometri Medya Eğitimi Müfredatlar arası Teknoloji Yabancı Diller

Proje Ortakları:
Aydan Semizoğlu (Rize - Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Merve Hatinoğlu (Rize - Kalkandere Şehit Fikret Metin Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi)
Ayşegül Ayas (Rize - Kalkandere Şehit Fikret Metin Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi)
Banu Çon (Rize - Kalkandere Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Cihat Unsur (Rize - )
Gökhan Gürel (Rize - Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Havagül Gürel (Rize - Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Yasemin Çört (Rize - Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)
Özge Köse (Rize - Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)

 • HEDEFLER
  1. Öğrencilerimizin gelişen ve yenilenen dünyada öğrenmelerini kolaylaştırmak.
  2. Aktivitelerin paylaşımı.
  3. Teknolojik becerilerin müfredata uygun kullanımının öğrencilere kazandırılması.
  4. Okul müfredatına uygun dökümanların Web 2 araçlarından faydalanılarak öğrenme becerisini geliştirmek.
  5. Online eğitimde doğru sitelerin tespitinde yardımcı olmak.
  6. Teknolojik aygıtların ve medyanın kullanımı konusunda bir önceki kuşak olan öğretmenlerinden dünyanın her yerinde bir adım önde olduğu düşünülürse doğru aygıtların birlikte tespiti.
  7. Özgüvenli bireyler olarak yetiştirilmesi için gerekli argümanların paylaşımı.
  8. Öğrenmede zamandan tasarruf ve öğrenmeyi hızlandırma.
 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 • Projemiz toplam beş ay sürecek olup bu süreçle ilgili planlamamız:

  Ocak:

  1. Projenin kurulumu

  Şubat:

  1. Bilim insanı tanıtımı

  Mart

  1. Deney yapma

  Nisan

  1.Oyunla öğreniyorum 

  2. Dijital hikaye oluşturma

  Mayıs

  1.Çizgi roman

  2. 3 boyutlu tasarım

  3.Ortak Ürün

 • BEKLENEN SONUÇLAR
 • GENEL OLARAK BEKLENEN SONUÇLAR

  Dijital ortamı daha verimli kullanması 

  Bilgiye hızlı ulaşması

  Zamanını verimli  kullanması

  Dil öğrenme sürecini hızlandırması

  Uluslararası topluluklarla iletişim kurabilmesi

  Görsel medyayı kullanarak kültürler arası farklılıkları kavrama

   

  İNGİLİZCE DERSİ KAZANIMLARI

  -1 Konuşma becerilerinin kazandırılması

  -Kendini tanıtma,daha sonra başka birini tanıtabilme

  -Tercihleri ifade edebilme

  -Davet etme ve edilen daveti kabul etme reddetme

  -İngilizce kişi tanıtımını dijital ortamda yapıp bunu sergileyebilme

   -İngilizce oyun oynayabilme,oyun kurabilme(dijital ortamda)

  -Dijital ortamda konuşarak yorum yapabilme

   -Eğlenerek öğrenmeye örnek çizgi romanla iligili konuşabilmelerini sağlamak

   -Çevreyle ilgili maket hazırlayabilme yapım aşamasında ingilizce konuşabilme sonrasında yorum yapabilme

   2-Yazı yazma becerisinin kazandırılması

      -Whatsapp'de ingilizce mesaj yazabilme

     -Bilim insanlarını inglizce tanıtabilme

     -Sınıf blogu  içinde web sayfasında; yapılan deneyi ingilizce anlatabilme

     -İngilizce oyunları ingilizce değerlendirebilme

     -Dijital hikaye yazıp eleştiri yapabilme

    -Eğlenerek öğrenmeye örnek çizgi romanı kendilerinin oluşturabilmelerini sağlamak;buda üretkenliklerini tetikleyen bir unsur oluşturur.Aynı zamanda da süreci eğlenceli hale getirir.

   -Çevreyle ilgili maket hazırlayabilme yapım aşamasında ingilizce konuşabilme sonrasında yorum yazabilme

     3-Okuma anlama becerisinin kazandırılması:

   -Tanıştığı arkadaşının tanıtımını okuyup anlayabilme

   -Bilim insanlarının hayatını okuyup anlama

   -Farklı okullarla iletişim kurma

   -Resmi olmayan email okuma, okuduğunu anlama

   -Blogdaki yazıları okuyup anlayabilme

   -Oyunları ingilizce değerlendirme ve oyun kurma

   -Dijital ortamda yazılan hikayeyi okuyup anlayabilme

   -Eğlenerek öğrenmeye örnek çizgi romanla iligili dieğr yapılanları okuyabilme yetisini kazandırmak.

   -Çevreyle ilgili maket hazırlayabilme yapım aşamasında ingilizce konuşabilme, sonrasında yazılanları okuyup anlayabilme

  4-Dinleme yetisinin geliştirilmesi; dinlediğini anlaması

   -Davet kabulu yapabilme ve davet edebilme

   -Günlük diyalog dinleyip anlama

   -Kısa diyalog dinleyip anlama

    -Bilim insanları ile ilgili bilgileri dinleyip anlayabilme

   -Fizik dersindeki deneyi ingilizce anlama,anlatabilme

   -İngilizce oyunları anlama, oynayabilme, dinleyerek konuşarak oyuna katılma  

   -Dijital ortamda yazılmış olan hikayeleri seslendirme ve seslendirilen hikayeyi anlama

   -Eğlenerek öğrenmeye örnek çizgi romanla iligili konuşabilmeleri ancak sürekli dinleyerek kazandırılacağı için diğerlerinin romanlarını okurken ve öğrenim sürecinde bu kazandırılmış olacaktır.

   -Çevreyle ilgili maket hazırlayabilme yapım aşamasında ingilizce konuşabilme, konuşulanları dinleyip anlayabilme

   

   

   

   

   

   

  Z KUŞAĞINDA DİJİTAL EĞİTİM

  Fizik Dersi Kazanımları:

  Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar.
  a) Deney, gözlem veya simülasyonlarla kavramların açıklanması sağlanır.
  b) Periyot ve frekans kavramlarının birbiriyle ilişkilendirilmesi ve matematiksel model oluşturulması sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
  c) Dalganın ilerleme hızı, dalga boyu ve frekans kavramları arasındaki matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
  ç) Dalganın ilerleme hızının ortama, frekansın kaynağa bağlı olduğu vurgulanır.

  Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır.
  Öğrencilerin dalga çeşitlerine örnekler vermeleri sağlanır.

  Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar.
  a) Atmanın dalgaların özelliklerini incelemek için oluşturulduğu vurgulanır.
  b) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak atma ve periyodik dalgayı incelemeleri sağlanır.

  Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder.
  a) Öğrencilerin gergin bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızının bağlı olduğu değişkenleri
  açıklaması sağlanır. Atmanın ilerleme hızı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
  b) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak atmaların sabit ve serbest uçtan yansıma durumlarını incelemeleri sağlanır.
  c) Bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansıyan ve iletilen atmaların özellikleri üzerinde durulur.
  ç) Öğrencilerin deney ya da simülasyonlarla iki atmanın karşılaşması durumunda meydana gelebilecek olayları gözlemlemesi sağlanır.

  Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
  Kavramlar doğrusal ve dairesel su dalgaları bağlamında ele alınır.

  Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder.
  a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının yansıma hareketlerini çizmeleri sağlanır.
  b) Doğrusal su dalgalarının doğrusal ve parabolik engellerden yansıması dikkate alınır.
  c) Dairesel su dalgalarının doğrusal engelden yansıması dikkate alınır, parabolik engelden yansımasında ise sadece merkezden gönderilen dalgalar dikkate alınır. ç) Matematiksel hesaplamalara girilmez.

  Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.
  a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla ortam derinliğinin dalganın hızına etkisini
  incelemeleri ve dalga boyundaki değişimi gözlemlemeleri sağlanır.
  b) Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
  c) Stroboskopun dalga boyu ölçümünde kullanıldığından bahsedilir, matematiksel hesaplamalara girilmez.

  Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder.
  a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının kırılma hareketlerini çizmeleri sağlanır. Su dalgalarının mercek şeklindeki su ortamından geçişi ile ilgili kırılma hareketlerine girilmez.

  b) Dairesel su dalgalarının kırılması konusuna girilmez.
  c) Su dalgalarının kırılma hareketi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

  Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.
  a) Yükseklik, şiddet, tını, rezonans ve yankı kavramları ile sınırlı kalınır.
  b) Uğultu, gürültü ve ses kirliliği kavramlarına değinilir.
  c) Farabi'nin ses dalgaları ile ilgili çalışmalarına değinilir.
  Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler ver.

  Deprem dalgasını tanımlar.
  a) Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili bilgi verilir.
  b) Depremlerde dalga çeşitlerine girilmez.
  Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir.

   

  MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI


  Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

  Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer

  Logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

  Üstel fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

  Maksimum  problemlerini türev yardımıyla çözer.

  Minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.

  Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

  Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur

   

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIMLARI 

   

  1. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

  2. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır. 

  3. Vurgu, tonlama, duraklama vb. unsurlara uygun olarak seslendirme yapar.

  4. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.

  5. Dinlediği konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit eder.

  6. Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun 3-5 dakikada oynanabilecek  kısa bir oyun yazması sağlanır.

  7. Yazılan kısa oyunu sahneler

  8.Mektup yazma çalışması yapar

   

   

  Ortak Ürün:Digital  e-dergi yada e-kitap (yapılan etkinliklerin içinde toplandığı)

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı