MODELLİ, KAREKODLU YÖRESEL ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ TASARIMI ETWİNNİNG PROJESİ

Sanatla birlikte bireylerin yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, öz-yönelim, iş birliği ve sorumluluk alma becerilerinin geliştiği söylenebilir. 21.yüzyıl becerileri olarak da ifade edilen bu becerilerin, gelişen teknoloji odaklı dünyada başarılı olarak hayatta kalabilmek ve mutlu bireyler olabilmek için her öğrencinin ihtiyacı olan beceriler olarak belirtilmiştir(Sousa, Pilecki, 2013). Oh ve Ark.(2013) göre bütünleştirilmiş alanlar basamağının (STEAM) ilköğretim düzeyindeki eğitimler için uygun olacağını ifade etmiştir. Bu nedenle çalışmamız unutulmaya yüz tutmuş yöresel atasözlerinin belirlenmesi, modellenmesi, modellerin karekoda entegrasyonu sağlayarak karekodlu yöresel atasözleri sözlüğü ve e-sözlüğünün oluşturulmasını amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: STEAM, Modelleme, Karekod, E-sözlük

HEDEFLER

Projemizin hedef kitlesi ortaokul öğrencileridir.
Bu proje için şunlar hedeflenmektedir.
1. Kültürel değerlerimizden olan atasözlerinin öğretilmesi,
2. Öğrencilerin 21.yüzyıl (işbirliği, yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve sorumluluk alma) becerilerinin geliştirilmesi,
3. Öğrencilerin STEAM(Fen-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik) gibi farklı disiplinleri bir arada kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi
4. Öğrencilerin web 2.0 araçlarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisinin geliştirilmesi,
5. Karekodlu yöresel atasözleri sözlüğü ve e-sözlüğünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BEKLENEN SONUÇLAR

Bu proje sonucunda şu sonuçlar beklenmektedir:
- Yapılan etkinlikler etwinning portalı, twinspace, okul sitesinde ve okul sosyal medya hesaplarında yayınlayarak projenin yaygın etkisinin arttırılması,
-Kültürel değerlerimizden olan ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel atasözlerimizin hatırlatılması ve öğretimin sağlanması,
-Herkesin zorlanmadan kullanabileceği karekodlu yöresel atasözleri sözlüğü ve e-sözlüğünün tasarlanması beklenilmektedir.

Yukarıda amaç, hedefleri ve beklenen sonuçlarını yazmış olduğum ve proje yürütücülüğünü yapmış olduğum etwinning projemiz kabul edildi. Projemiz kapsamında proje ortaklarımızı belirleyerek tanışma, tanıtma ve yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında kullanacak olduğumuz logo ve afiş çalışmaları yaparak, slogan ve zeka oyunlarının belirlenmesini gerçekleştirdik. Projemizde görev alan öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte ön test çalışmaları gerçekleştirdik. Projemizde görev alacak öğrencilerimizi belirleyerek öğrencilerimiz ile birlikte "Canva, Freelogoservices, WordArts, Face.co, Bubbl.us ve Avataaars Generator" web 2.0 araçları kullanılarak projemiz için öğrencilerimizle birlikte afiş, logo, zihin haritası, avatar ( proje sayfasında öğrenci profillerinde kullanmak için) tasarımı gerçekleştirdik. Projemizde etkileşim, iletişim, işbirliği ve yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek için blog(https://yoreselatasozleri.blogspot.com/), facebook(https://www.facebook.com/pg/yoreselatasozleri/community/?ref=page_internal), google classroom(https://classroom.google.com/u/0/c/MTI5MTM1NjE1NjMz), whatsapp grubu ve ınstagram(https://www.instagram.com/yoresel_atasozlerini_modelleme/) sayfalarımızı oluşturduk. Projemizi tanıtmak ve yaygınlaştırmak için proje tanıtım videomuzu hazırladık (Videoyu izlemek için tıklayınız).  Proje ortaklarımız ile ortak etkinlikler gerçekleştirdik. Projemizde yararlı olacağını düşündüğümüz etwinning eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldık ve proje sayfamıza ekledik. Etiketler:   

YORUMLAR


Henüz yorum yazılmadı