ALGORİTMA GELİŞTİRME VE BİLGİ-İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

Okulumuz Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında gerek ders esnasında gerekse EBA üzerinden öğrencilerimizde algoritma becerileri geliştirme çalışmaları

Algoritma bir sorunu ya da bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.  Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır. Kısaca algoritma mevcut bilgilerden istenilenlere erişme yöntemidir.  Programlamanın en önemli kısmı problemin çözümü için algoritma hazırlayabilmek, geliştirmektir.Etiketler:   

YORUMLAR


Henüz yorum yazılmadı