FOTOĞRAFLARLA CANLANAN CUMHURİYET

Ders/Sınıf: İlkokul  -  Hayat Bilgisi -  2. Sınıf
Ünite: Ünite 5 Ülkemizde Hayat
Kazanım: HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
Kazanım Açıklaması: Cumhuriyet Bayramı etkinikleri kapsamında 2-C Sınıfı öğrencileri Cumhuriyet Dönemine ait fotoğrafları yeniden canlandırıp fotoğraflandırmışlardır.
Materyal: O döneme ait kıyafetler
Etkinlik Süresi: 20 dakika
Etkinlik Adı: FOTOĞRAFLARLA CANLANAN CUMHURİYET
Uygulama Alanı: Okul İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Öğrencilere Cumhuriyet'in ilanı, Cumhuriyet'in ne olduğu ve önemi anlatılmıştır. Daha sonra o dönemde insanların yaşadıkları sıkıntılar anlatılmış ve o döenemdeki insanları canlandırmaları istenmiştir. Cumhuriyet dönemine ait fotoğraflar yeniden çekilmiştir.

Etkinlik Fotoğrafları: