TARİH MAKETLERİM

Ders/Sınıf: Lise  -  Tarih -  9. Sınıf
Ünite: 2. ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
Kazanım: 9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
Kazanım Açıklaması: Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen en eski yerleşim yerlerinden günümüze kalan maddi kültür buluntuları incelenerek yazının icadına kadar ki zamanlarda insanoğlunun hayat tarzı, tabiat ile ilişkisi ve hayatta kalma mücadelesi ele alınır.
Materyal: Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen en eski yerleşim yerlerinden günümüze kalan maddi kültür buluntuları incelenerek yazının icadına kadar ki zamanlarda insanoğlunun hayat tarzı, tabiat ile ilişkisi ve hayatta kalma mücadelesi ele alınır.
Etkinlik Süresi: 40 dakika
Etkinlik Adı: TARİH MAKETLERİM
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Anadolu'da insanoğlunun ilk izlerini anlatacağım hafta, daha önceden yaptığım maketleri ders öncesi okulun lobi bölümünde sergiledikten sonra ders esnasında bu maketler ile sınıfa girdim. Sınıfta daha önceden öğrencilere 'U' biçimi oturma planı uygulamalarını söylemiş idim. Öğretmen masasını ortaya koyarak maketleri üzerine yerleştirip konuyu materyaller ile anlattım.

Etkinlik Fotoğrafları: