BEN YAZARIM

Ders/S n f: İlkokul  -  Türkçe -  4. Sınıf
nite: T.4.4. YAZMA
Kazan m: T.4.4.12. Yazdıklarını paylaşır.
Kazan m A klamas : Öğrencilerin farklı yazı türlerinde ortaya koydukları yazıların bir araya getirilip paylaşılması amaçlanmıştır.
Materyal: Kitap
Etkinlik S resi: 2 Yıllık Bir Çalışma dakika
Etkinlik Ad : BEN YAZARIM
Uygulama Alan : Sınıf İçi  Okul İçi  Okul Dışı
Etkinli in Uygulanmas :

Hüseyin Yardımcı İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri tarafından ortaya konulan farklı yazı türlerindeki çalışmalar bir araya getirilip kitaplaştırıldı. Ders içerisinde işlenen metinlerdeki yazı türleri esas alınarak; hikaye, masal, skeç, şiir, deneme gibi türlerde öğrencilerin ortaya koymuş oldukları çalışmalar "Hasat Zamanı" adlı kitapta toplandı. Sürecin her aşaması öğrencilerle birlikte planlandı. Amaç öğrencilere kitap okumayı sevdirmek ve bir kitabın ortaya çıkış sürecini uygulamalı olarak gösterebilmekti.  Kitap çıkarma sürecimizin son aşamasıydı. Bu aşamaya gelene kadar yaptıklarımızı kısaca anlatmak isterim.

Öncelikle bu çalışmaya uzun bir süre ayrılması gerekiyor. Biz bu sürece 3. sınıftan itibaren başladık. Öncelikle kısa metinler bizim için yol gösterici oldu. Okuduğumuz bu metinlerin türlerini belirledik. O türlere ait özellikleri ortaya koyduk. Daha sonra sınıf olarak uygulamalara başladık. Yapılan uygulamaları sınıf içerisinde değerlendirdik. Her öğrenci yapılan değerlendirme sonunda ortaya koyduğu çalışmayı güncelledi. Biten çalışmaları toplayıp biriktirdik. Yazı çalışmalarını düzenli bir şekilde yaptığımız için sınıf seviyesinin de ilerlemesiyle beraber öğrencilerin yazı kaliteleri de artmaya başladı. Öğrenciler farklı türleri keşfettikçe yazıya olan ilgileri daha da arttı. Bu anlamda öğrencileri belli bir türe zorlamadım. Kitabımızın içeriğinde ; hikaye, masal, şiir, skeç, deneme gibi türlere ait eserler yer almaktadır. Her öğrenci kendini daha iyi ifade edebildiği türde yazılar yazdı. Bu sayede çeşitlilik sağlamış olduk.

Düzenli yapılan yazı çalışmalarının öğrencilerin yazı yazmaya olan ilgilerini arttırdığını söyleyebilirim. Ayrıca süreç içerisinde öğrencilerim "Öğretmenim kitap çıkarmak ne kadar zormuş." gibi cümleler kurdular. Bu anlamda da amacıma ulaştığımı söyleyebilirim. Eğer salgın süreci biterse öğrencilerimle birlikte "imza günü "yapmayı planlıyoruz. O zaman kendilerini gerçekten bir yazar gibi hissedecekler. 

Öğrenciler kitap süreci uzayınca "Öğretmenim kitap çıkarmak ne kadar zormuş." gibi cümleler kurmaya başladılar. 

Etkinlik Foto raflar :