EK FİİLİN SEKSEK HİKAYESİ

Ders/S n f: Ortaokul  -  Türkçe -  7. Sınıf
nite: T.7.4. YAZMA
Kazan m: T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
Kazan m A klamas : Öğrenciler,seksek oyunuyla ek fiilin iki işlevini eğlenceli bir şekilde öğreneceklerdir.
Materyal: 7 tane fon karton,keçeli kalem,bant
Etkinlik S resi: 40+40 dakika
Etkinlik Ad : EK FİİLİN SEKSEK HİKAYESİ
Uygulama Alan : Okul İçi
Etkinli in Uygulanmas :

İki sütun ve altı satır olarak hazırlanan materyalin soldaki kutularına "KİP",sağdaki kutularına "EK FİİL yazılır.Ayrıca küçük kartlara da fiil kök , gövdesi ve isim örnekleri yazılır.Bu küçük kartlara olabildiğince fazla örnek yazılır ki her öğrenci  farklı kelimelerle oynayabilsin.Kartlar ve kutular bantla kaplanırsa daha uzun süre kullanılabilir.Oyuna başlamadan önce öğrencilere ek fiilin iki işlevi hatırlatılır.Oyunun kuralları:

1- Kelimenin türü isim ise sadece "ek fiil" kutusuna basınız.

2-Kelimenin türü fiil ise ilk önce "kip" kutusuna daha sonra "ek fiil" kutusuna basın.

Öğrenciler,sırayla oyuna başlarlar.Altı satırı, kelimenin türüne göre tek ayak ya da çift ayak kullanarak tamamlarlar.Kenardaki kelimenin türü isimken öğrenci iki kutuya birden basarsa elenir.Ya da kelimenin türü fiilken öğrenci sadece ek fiil kutusuna basarsa elenir.Bu şekilde bütün öğrencilerin oynaması sağlanır.

Oyunun ikinci basamağı olarak fiil kök,gövdesi ve isimlerden oluşan kartlar değiştirilir.Bu kartların yerine çekimli fiil,birleşik zamanlı fiil ve ek fiil almış isim örnekleri konur.Böylece öğrenciler ek fiil konusunu eğlenceli bir şekilde öğrenmiş olurlar.

Etkinlik Foto raflar :