ZARURAT-I HAMSE, KARTLAR YERİNE GELSE

Ders/S n f: Ortaokul  -  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -  8. Sınıf
nite: Ünite 3 DİN VE HAYAT
Kazan m: 8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
Kazan m A klamas : Ayet ve hadislerle 5 temel ilkeyi eşlestirip konu hakkındaki ayet ve hadislere vakıf olmak
Materyal: Kartlar,ayet ve hadisler
Etkinlik S resi: 10 dakika dakika
Etkinlik Ad : ZARURAT-I HAMSE, KARTLAR YERİNE GELSE
Uygulama Alan : Sınıf İçi
Etkinli in Uygulanmas :

Önce din,mal,can, akıl ve nesil ile ilgili olan  bütün ayet ve hadisler renkli kartlara yazılır. Bu kartlar orta sıranın arkasındaki sıranın üzerine gelişigüzel yerleştirilir. Diğer  renkli kartlara Aklın korunması, Dinin korunması, Canın korunması, Neslin korunması ve Malın korunması yazılır. Bu kartlar 2 ayrı grup için hazırlanacağı için 2 defa yazılır. 2 ayri grup için hazırlanan bu başlıklar bir grup için  öğretmen masasının sağına , diğer grup için masanın soluna yerleştirilir. Rakip gruplardan 2 öğrenci hızlı adımlarla ayet ve hadis  kartlarının olduğu arka sıraya gider ve aldığı kart hangi başlığa uygunsa öğretmen masasına gelip onu uygun başlığının yanına yerleştirir. Kartlar bitene kadar bu böyle devam eder. Burada önemli olan hızlı hareket edip en çok kartı yerleştirmek ve yerleştirmeyi doğru yapmaktır . Oyun sonunda kartlar tek tek okunur,doğru ve yanlışlar açıklanır ve en çok doğrusu olan grup kazanır. Bu etkinliği hazırlamamdaki amaç deneme sınavlarında da çok çıkan metindeki ayet ve hadislerle şıklardaki konuyu örtüştürme sorularını öğrencilerin doğru yapmasını sağlamak. Çoğu sınavda da amacıma ulaştığımı söyleyebilirim. 

Etkinlik Foto raflar :