BİLİM İNSANI MADALYONLARIMIZ

Ders/S n f: Ortaokul  -  Sosyal Bilgiler -  5. Sınıf
nite: 4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Kazan m: SB.5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
Kazan m A klamas : Kazanım bilim insanlarının ve buluş yapan kişilerin özelliklerinin öğrenciler tarafından belirlenmesini içerir.
Materyal: Renkli kağıtlar ve kalemler, makas, yün ip, delgeç
Etkinlik S resi: 40 dakika dakika
Etkinlik Ad : BİLİM İNSANI MADALYONLARIMIZ
Uygulama Alan : Sınıf İçi
Etkinli in Uygulanmas :

Kazanım kapsamında konu anlatımı gerçekleştirir. Etkinlik konuyu pekiştirmek amaçlıdır. Öğrenciler renkli kağıtları kullanarak kendilerine 5 6 adet yuvalaklar keserler. Kestikleri yuvarlakların bir yüzüne istedikleri bir bilim insanın adını diğer yüzüne ise bilim insanlarının sahip olduğu bir özelliği yazarlar. Kesilen tüm yuvarlaklar bu şekilde hazırlanır. Hazırlanan yuvarlaklara delgeç yardımıyla delikler açılır. Öğrenciler iplerini o deliklerden geçirirler. Tüm kağıtlar ipe geçirildikten sonra materyal öğrencilerin boynuna asılır. Her bir öğrenci tahtaya gelerek hazırladığı materyalde yer alan bilim insanlarını ve yazmış olduğu özellikleri açıklar. Sınıf arkadaşlarından gelen soruları cevaplar. Öğrencilerin anlatımıyla etkinlik bitirilir. 

Etkinlik Foto raflar :