KODLAYARAK İLERLİYORUM

Ders/S n f: Okul Öncesi  -  Oyun -  0. Sınıf
nite: Bilişsel Gelişim
Kazan m: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Kazan m A klamas : Duruma odaklanıp dikkatini vererek yönergeye uygun olarak kodlayıp hareket etmeye dikkat eder.
Materyal: Renkli kağıt, bant, göz bandı
Etkinlik S resi: 30 dk dakika
Etkinlik Ad : KODLAYARAK İLERLİYORUM
Uygulama Alan : Sınıf İçi
Etkinli in Uygulanmas :

Sınıftan iki öğrenci seçilir. Kodlamaya yaparak ilerleyecek olan öğrencinin göz bandı ile gözleri kapatılır. Diğer öğrenci ise yönergeleri vermek amacıyla diğer öğrencinin yanında yer alır. Öğretmen tarafından renkli kağıtlar kullanılarak  yere  bir  ilerleme alanı oluşturulur. Yönergeleri verecek olan öğrenci kağıtların sırasına göre ileri gitmesi gerektiği zaman öğrencinin başına, sağ yana gitmesi gerektiği zaman sağ omzuna, sol yana gitmesi gerektiği zaman sol omzuna dokunarak gözleri kapalı olan öğrencinin ilerlemesi için yönlendirmelerde bulunur. Yönergeleri alarak gözleri kapalı bir şekilde yerlerini kodlayıp ilerlemeye dikkat eder. Etkinlikte hem gözleri kapalı öğrenci duruma dikkatini vererek kodlama gerçekleştirir hem yönergeleri veren öğrenci yerdeki kağıtların sırasına uygun olarak yönerge vererek kodlama gerçekleştirir. Daha sonra öğrenciler yer değiştirir. Yönerge veren öğrencinin gözleri kapatılır, diğer öğrencide yönergeleri verir. Yerdeki kağıtların sırası öğrenciler yer değiştirdikçe değiştirilir. Yeni bir ilerleme alanı oluşturulur.

Etkinlik Foto raflar :