ONDALIK YAPBOZ

Ders/Sınıf: Ortaokul  -  Matematik -  5. Sınıf
Ünite: 3. Ünite
Kazanım: M.5.1.5.4. Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
Kazanım Açıklaması: Ondalık gösterimi verilen sayıları okur ve kesit olarak gösterir.
Materyal: Renkli A4 kağıdı.(lamine edilmiş)
Etkinlik Süresi: 40 dakika dakika
Etkinlik Adı: ONDALIK YAPBOZ
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

   Sınıfta üç grup oluşturulur. Her grup üç öğrenciden oluşur. Gruplara yapboz grupları dağıtılır. Her yapboz grubu üç parçadan oluşmaktadır. Bir gruba birden çok yapboz grubu verilir. Öğrenciler için etkinlik başlatılır ve öğretmen öğrencileri kontrol eder. Yanlış gördükçe öğrencileri uyarır ve öğrenciler gerekli düzeltmeyi yaparak yapbozu tamamlar. Her grup yapbozunu tamamladıktan sonra etkinlik sonlandırılır. Etkinlik ile birlikte daha önceden öğrenilmiş kazanım tekrar edilmiş olur.

Etkinlik Fotoğrafları: