ONDALIK YAPBOZ

Ders/S n f: Ortaokul  -  Matematik -  5. Sınıf
nite: 3. Ünite
Kazan m: M.5.1.5.4. Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
Kazan m A klamas : Ondalık gösterimi verilen sayıları okur ve kesit olarak gösterir.
Materyal: Renkli A4 kağıdı.(lamine edilmiş)
Etkinlik S resi: 40 dakika dakika
Etkinlik Ad : ONDALIK YAPBOZ
Uygulama Alan : Sınıf İçi
Etkinli in Uygulanmas :

   Sınıfta üç grup oluşturulur. Her grup üç öğrenciden oluşur. Gruplara yapboz grupları dağıtılır. Her yapboz grubu üç parçadan oluşmaktadır. Bir gruba birden çok yapboz grubu verilir. Öğrenciler için etkinlik başlatılır ve öğretmen öğrencileri kontrol eder. Yanlış gördükçe öğrencileri uyarır ve öğrenciler gerekli düzeltmeyi yaparak yapbozu tamamlar. Her grup yapbozunu tamamladıktan sonra etkinlik sonlandırılır. Etkinlik ile birlikte daha önceden öğrenilmiş kazanım tekrar edilmiş olur.

Etkinlik Foto raflar :