ÇİVİ YAZISINDAN ALFABEYE DOĞRU

Ders/Sınıf: Ortaokul  -  Sosyal Bilgiler -  7. Sınıf
Ünite: 4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Kazanım: SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
Kazanım Açıklaması: Geçmişten günümüze bilginin aktarım aracı olan yazının gelişim sürecini kavrar.
Materyal: oyun hamuru,karton,boya kalemleri,
Etkinlik Süresi: 40 dakika
Etkinlik Adı: ÇİVİ YAZISINDAN ALFABEYE DOĞRU
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Öncelikle tarih boyunca insanların bilgi birikimini aktarma aracı olan yazının gelişim süreçleri anlatılır.Mağara resimlerinden günümüz internet ortamına kadar gelen bilgi aktarım araçlarının çoçuklar tarafından pekiştirilmesi için sınıf içerisinde öğrenciler gruplara ayırılır.Bir grup mağara resimleriyle iletişim kurmaya bir grup oyun hamurunu Kil Tapletlere benzeterek çivi yazısını kullanırlar. Daha sonra Mısır Hiyeroğlif yazısıyla kendi isimlerini yazmalarını ardından ilk alfabe olan Fenike alfabesiyle de soy isimlerini yazarak hem eğlenmeleri hemde yazının geçirmiş olduğu evreleri yakından tanımalarını sağladım.

Etkinlik Fotoğrafları: