DERİNLİK ETKİSİ

Ders/Sınıf: İlkokul  -  Görsel Sanatlar -  4. Sınıf
Ünite: Görsel İletişim ve Biçimlendirme
Kazanım: G.4.1.4. İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluşturur.
Kazanım Açıklaması: Oluşturulan biçimlerle derinlik etkisi sağlamak için üst üste yerleştirme, ölçüde değişiklik ve kompozisyonda yer değişikliği kullanır.
Materyal: Sulu boya, a4 kâğıt, balık silüetleri görselleri.
Etkinlik Süresi: 40 dakika dakika
Etkinlik Adı: DERİNLİK ETKİSİ
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

İlk olarak iki boyutlu yüzeylerde derinlik etkisinin bulunduğu örnek görseller gösterilir. Kâğıda derinlik hissi verebilmek için orta kısımdan başlayarak açıktan koyu tona doğru aşamalı bir gidiş olacağı anlatılır. İlk olarak kâğıdın orta kısmı beyaz kalacak şekilde açık maviye halka şeklinde boyanır. Etrafında oluşturulan her yeni halka mavinin bir koyu tonu olacak şekilde boyanır.  En son geçişler fırçaya sadece su alınarak yapılır. Çalışmanın kuruması beklenir. Hayvanlara ait silüetler yapıştırılır. 

Etkinlik Fotoğrafları: