KÜLLİYE İNŞA EDİYORUZ

Ders/Sınıf: Ortaokul  -  Sosyal Bilgiler -  7. Sınıf
Ünite: 2. KÜLTÜR VE MİRAS
Kazanım: SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
Kazanım Açıklaması: Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan bir yapı tasarlar.
Materyal: Karton, mukavva, krapon, yapıştırıcı, renkli bant, ilaç kutusu, renkli plastik top, oyuncak.
Etkinlik Süresi: 80 dakika dakika
Etkinlik Adı: KÜLLİYE İNŞA EDİYORUZ
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Etkinlik öncesinde öğrencilere bir külliye maketi inşa edecekleri bu yüzden araştırma yapıp hazırlıklı gelmeleri söylenir. Sınıf sıraları etkinlik için birleştirilir. Öğrencilerden gelen malzemeler sınıflandırılır. Külliyenin oluşturulacak zemin için büyük boy mukavva krapom kağıdı ile kapanarak zemin oluşturulur. Sonra ilaç kutuları ve atık kutular kapanarak cami, medrese, şifahane, aşevi ve kütüphane oluşturulur. Küçük plastik toplar ikiye ayrılarak kaplanan kutuların üzerine kubbe oluşturulur. Burada klasik Osmanlı mimarisinde kubbenin genellikle her yapıda kullanıldığı geleneksel mimarinin bir parçası olduğu vurgulanır. Merkeze cami alınarak diğer yapılar cami etrafına yerleştirilir. Yapıların önüne ne amaçla kullanıldıklarını belirten semboller yerleştirilir. Etkinlik sonunda her öğrenciden ortaya çıkardıkları ürünü tanıtmaları ve ürünü Osmanlı kültürü ve sanatı açısından değerlendirmeleri  istenir. Günümüzde böyle yapılar mevcut mudur, gelişen ve değişen dünyada külliyeler bir tarihi miras olarak korunmalı mı,  yoksa bu mimari yapılar günümüzde de aynı dokusuyla inşa edilmeli midir? Soruları öğrencilere yöneltilerek cevaplar alınır ve etkinlik sonlandırılır.

Etkinlik Fotoğrafları: