İslam Düşünürleri ve Günümüzdeki etkileri

Ders/Sınıf: Lise  -  Felsefe -  11. Sınıf
Ünite: ÜNİTE 2 MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ
Kazanım: 11.2.2. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
Kazanım Açıklaması: İslam Düşünürleri ve Türk İslam coğrafyası Bilim insanları hakkında bilgi sahibi olur.
Materyal: Ahşap Teleskop maketi, Krank Mili maketi, Cami Minyatürü,makas ve falçata,Düşünürlerin kitapları,Deney tüpleri,Biruni ay haritası,Usturlab maketi,Heysem çizimleri
Etkinlik Süresi: 80 dakika dakika
Etkinlik Adı: İslam Düşünürleri ve Günümüzdeki etkileri
Uygulama Alanı: Okul Dışı
Etkinliğin Uygulanması:

Etkinliğin temel amaçlarından biri özellikle muallimi sani yani ikinci öğretmen ünvanıyla bilinen Farabi gibi Türk-İslam coğrafyası için ışık tutmuş önemli filozof ve bilim insanlarının öne çıkan özelliklerini hem etkinliği bizzat yapan öğrencilere yaparak yaşayarak kazandırmak hem de okulda etkinliğe etkin ya da gizil bir şekilde de olsa katılmış öğrencilerde farkındanlık yaratmaktır.

Etkilinlikteki en temel kullanılan teknik canlandırmadır.Bu canlandırma ile etkinliğe katılacak olan kişilerde sanki Ortaçağ İslam dünyasına geri gidiş esintileri ve ya Geçmişten günümüze fikirlerini ve buluşlarını anlatmak üzere gelmiş 10 önemli düşünürün burada olduğu hissi verilmek amaçlanacaktır.Uygulanışı ise 10 öğrenciye çeşitli düşünür ve bilim insanları verilmiş ve 4 hafta hem materyal hem de o düşünür veya bilim insanının savunduğu görüş veya buluşlarına hakim olmaları için süre tanınmıştır.Bu süre sonucunda etkinlik gününde "İslam düşünürleri görüşlerini ve buluşlarını sunmak üzere okulumuzun önüne kadar gelmiştir."

Tanıtılan İslam düşünürü ve öne çıkan buluş ve ilgili olduğu alanı özetleyecek olursak:

1- El Cezeri - Krank Mili ve Sanayi Devrimi ilişkisi ,Filli su saati,Sibernetik

2- El Heysem - Karanlık Oda ve günümüzdeki kameraların çalışma prensibi, Optik

3- Cabir Bin hayyan - Atomun bölünenebilme fikrini ilk kez savunma,Simya,Kimya

4- Zehravi - Ameliyat aletlerini tasarlamak, Tıp

5- Battani - Bilimdeki Kopernik devrimine ön ayak olma ve ayın bir bölgesine isminin verilmesi,Astronomi

6-Farabi- Aristoteles'i(Muallimi evvel) Türk-İslam coğrafyasına tanıtması ve ikinci öğretmen ünvanı alması, Felsefe,Ansiklopedist

7- Mimar Sinan - Birçok önemli yapıda imzasının bulunması ve maket bir Cami sergilenmesi ,Mimarlık

8- Biruni - Döneminde tasarlamış olduğu çizmiş olduğu ay haritalarının sunumu - Astronomi,Matematik,Coğrafya

9- Meryem El Usturlabi- İlk kadın Müslüman Astronom ve kullandığı Usturlab örneği,Astronomi

10-İbn Sina- Tıbbın babası yazmış olduğu El Kanun Fi't Tıp adlı eserin Avrupada çok uzun süre okutulması, Tıp,Felsefe

Kısaca bahsettiğimiz bu düşünceler ve buluşlar için 10 ayrı stant kurulup tüm okula sunum yapılmış ve bu çağda öne çıkmış ve sonraki çağları ve coğrafyaları etkilemiş olan düşünceleri öğrencilerde farkındalık yaratmaya çalışılmıştır.

Ayrıca etkinlikten önce tasarlanan etkinlik değerlendirme formu katılan tüm öğretmenlere dağıtılıp ortak bir değerlendirme örneği denenmiştir.

Etkinlik Fotoğrafları: