HİKÂYE YAZIYORUZ

Ders/Sınıf: İlkokul  -  Türkçe -  4. Sınıf
Ünite: T.4.4. YAZMA
Kazanım: T.4.4.3. Hikâye edici metin yazar.
Kazanım Açıklaması: Hikâye metni yazarken hikâyenin unsurlarını vurgulamak ve hikâye yazmaya teşvik etmek.
Materyal: Kartlar( kişi, zaman, mekân, nesne), kalem, defter.
Etkinlik Süresi: 40 dakika dakika
Etkinlik Adı: HİKÂYE YAZIYORUZ
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Ders öncesinde, sınıf mevcuduna yetecek şekilde kişi, zaman, yer ve nesne isimleri renkli a4 kağıtlarına yazılarak kartlar hazırlanır.  Öğrenciler bu kartların her birinden birer tane seçer. Kartta verilen bilgileri kullanmak şartıyla olay örgüsünü kendi oluşturarak hikâyesini yazar.

Etkinlik Fotoğrafları: