EĞLENEREK YAZIYORUZ

Ders/Sınıf: İlkokul  -  Türkçe -  1. Sınıf
Ünite: T.1.4. YAZMA
Kazanım: T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
Kazanım Açıklaması: Öğrencilerin hece, kelime ve cümleleri yazmayı eğlenerek yazması ve daha kalıcı öğrenme hedeflenmiştir.
Materyal: Karton bardak, tahta kalemi
Etkinlik Süresi: 40 dakika dakika
Etkinlik Adı: EĞLENEREK YAZIYORUZ
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Karton bardakların alt kısımlarına öğrenilen sesler ikişer tane olacak şekilde yazılarak her öğrenciye dağıtılır.Türkçe dersinde dikte çalışması yaptırılacağında öğrencilerden bardakları çıkarmaları istenir.Yazılması istenen hece, kelime ya da kısa cümleler öğrencilere söylenerek yazmaları istenir.Öğrencilerin arasında dolaşarak doğru ve yanlış yazan öğrenciler tespit edilir.Yazılması istenen kelime ya da cümlenin doğru yazımı tahtada gösterilip yanlış yazan öğrencilerin de doğru yazması sağlandıktan sonra diğer kelime ya da cümleye geçilir.NOT:Yeni sese geçildikçe bardaklara yazılarak öğrencilere dağıtılır.

Etkinlik Fotoğrafları: