ÖYKÜMÜ SEN TAMAMLA

Ders/Sınıf: Lise  -  Türk Dili ve Edebiyatı -  9. Sınıf
Ünite: 2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.)
Kazanım: A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Kazanım Açıklaması: Öğrenciler öykü yazarı gibi düşünüp yeni bir eser oluştururlar. Yarım bırakılan hikayeyi tamamlarlar. İşbirlikçi öğrenmeye yönelik birlikte bir ürün oluşturmaya çalışırlar. Birlikte ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirirler. Öğrenciler beyin fırtınası tekniğiyle sınırlı zaman diliminde özgün öyküler oluşturur.
Materyal: Kalem, silgi, A4 kağıdı, defter
Etkinlik Süresi: 40 dakika dakika
Etkinlik Adı: ÖYKÜMÜ SEN TAMAMLA
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

30 kişilik sınıfımızı 6 gruba ayırıyoruz. Her grup farklı konularda birer hikayeye başlar. 5 dakika içinde öykülerini oluşturmaya çalışır. 5 dakika sonunda her grup yarıda kalan hikayesini sağ tarafındaki gruba götürür. Her grup aldığı farklı hikayeyi okur ve kendi yorumunu katarak devam ettirir. 5 dakikalık döngüler halinde bu süreç 6 kere tekrarlanır ve 6. döngüde hikayeler sonlandırılır. Böylece her grup kendi hikayesine kavuşmuştur. Gruplar başladıkları hikayelerin tamamını okuyarak hikayelerine isimler verir daha sonra bu hikayeler sınıfta okunarak değerlendirilir. Oluşan öyküler küçük bir hikaye defterine bir öğrenci tarafından aktarılır. Böylece sınıfımızın özgün hikayeleri ortaya çıkmış olur.

Etkinlik Fotoğrafları: