SOSYAL BİLGİLER TABUSU

Ders/Sınıf: Ortaokul  -  Sosyal Bilgiler -  6. Sınıf
Ünite: 2. KÜLTÜR VE MİRAS
Kazanım: SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Kazanım Açıklaması: Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri ve Türklerin yaşantılarına dair özelliklerin destan ve yazıları da kullanarak öğrenciler tarafından bulunmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Materyal: Tabu kartları, kum saati
Etkinlik Süresi: 40 dakika
Etkinlik Adı: SOSYAL BİLGİLER TABUSU
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Etkinlik, kelime tahmin oyunu olarak da bilinen Tabu oyununun kültür ve miras konusuna uyarlanmış halinden oluşmaktadır. Türk adı, Türklerin ana yurdu, Türk kültürü ve ilk Türk devletlerine ait özellikleri içeren ana kelimeler belirlenir. Belirlenen kelimelere dair yasak kelimeler seçilir. Hazırlanan kartlara belirlenen kelimeler ve o kelimeleri anlatırken kullanılması yasaklanan yasaklı kelimeler tek tek yazılır. Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruptan seçilen bir öğrenci sırasıyla hazırlanan kartlardaki kelimeleri yasaklı kelimeleri kullanmadan belirli bir sürede grubundaki arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Her turda anlatıcı değiştirilir. Yasaklı kelimeleri kullanmadan en fazla kelimeyi bilen grup yarışmayı kazanır. Bu sayede öğrenciler konuyla alakalı unutulması kolay olan kavramları hatırlamayı ve farklı çağrışımlar yaparak konuyla alakalı kelimeleri arkadaşlarına anlatmayı gerçekleştirmiş olur. Etkinlikle birlikte öğrencilerde kendini ifade etme becerisi gelişir ve öğrencilerin özgüven kazanmasına katkı sağlanır. Eğlenceli bir ders tekrarı gerçekleştirilir. 

Etkinlik Fotoğrafları: