DÜNDEN BUGÜNE ANTİK ÇAĞ FİLOZOFLARI

Ders/Sınıf: Lise  -  Felsefe -  11. Sınıf
Ünite: ÜNİTE 1 MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ
Kazanım: 11.1.2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar.
Kazanım Açıklaması: Felsefenin tarihle ilişkisini somutlaştırmak amacıyla müze gezilerek, müze önündeki alanda öğrencilerin yaratıcılıklarını artırmak için drama etkinliğiyle Antikçağ filozofları canlandırılarak filozofların dönemlere göre felsefi görüşleri analiz edilir.
Materyal: Materyal hazırlığı için ders kitabı ve drama etkinliği için öğrencilerin hazırladıkları kostümler.
Etkinlik Süresi: 40 dakika
Etkinlik Adı: DÜNDEN BUGÜNE ANTİK ÇAĞ FİLOZOFLARI
Uygulama Alanı: Okul Dışı
Etkinliğin Uygulanması:

MÖ 6.yy ve MS 2.yy felsefesinin ayırıcı niteliklerini, ilk neden ve değişim düşüncelerini daha iyi anlamlandırmak amacıyla Antik Çağ filozoflarından Thales, Demokritos, Diogenes,Sokrates, Platon ve Aristotales’in bilgi ve ahlak anlayışlarını konu alan drama etkinliği yapıldı. Etkinliğimiz ilk olarak Etnografya Müzesi gezilerek başladı. Felsefi görüşlerin yaşanılan çağ ve koşullardan etkilendiğini göstermek amacıyla tarih dersinden yararlanıldı. Bu nedenle yer olarak Etnografya müzesi seçilmiştir. 

Etkinlik Fotoğrafları: