DİVAN-I HÜMAYUN

Ders/Sınıf: Ortaokul  -  Sosyal Bilgiler -  7. Sınıf
Ünite: 2. KÜLTÜR VE MİRAS
Kazanım: SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Kazanım Açıklaması: Osmanlı Devleti'nin yönetim teşkilatlanması olan divanı hümayun üyelerini dramatize ederek öğrenir.
Materyal: Kaftanlar,yüz boyası, takma sakal
Etkinlik Süresi: 40 dakika
Etkinlik Adı: DİVAN-I HÜMAYUN
Uygulama Alanı: Sınıf İçi
Etkinliğin Uygulanması:

Öncelikle Divan-ı hümayun hakkında araştırma yapan ögrencilerimizle beraber eğlenceli diyaloglar oluşturduk. Daha sonra Divan-ı hümayun konusunu eğlenceli ve öğretici bir şekilde dönemin kostümleriyle 7. sınıflarımızla canlandırdık.Osmanlı Devleti'nin yönetiminde yer alan padişah, sadrazam,vezirler, defterdar, kaptanı derya, nişancı, yeniçeri ağası, Şeyhülislam gibi divan üyeleri öğrencilerimiz tarafından tanıtıldı. Böylece tarihi bir konuyu somutlaştirarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeyi amaçladık.

Etkinlik Fotoğrafları: