Page 9 - okulumrize
P. 9

SUNUŞ       Değerli Meslektaşım,
       Medeniyetlerin devamlılığı, ülkelerin kalkınması toplumların eğitime verdiği değerle Eğitim fedakârlık ister. Yaşadığımız çağ, yeniklerin hızla hayata geçtiği bir çağ. Bu
       doğrudan ilgilidir. Yarına umutla bakmanın, mutlu bir toplum oluşturmanın, çağı hızlı değişime değerlerimizden ödün vermeden ama evrensel yeniliklerin de gerisinde
       yakalamanın, medeniyetimizi geçmişten geleceğe taşınması ancak doğru ve planlı kalmadan eğitimin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurmak ve öğrencilerinizi de bu
       bir eğitimle mümkün olabilir. Bu bilinçle; bağrından nice liderler çıkarmış, doğasıyla doğrultuda yetiştirmek zorlu bir süreç ve anlamlı bir görevdir. “Öğretmenlik bir insanın
       herkesi büyülemiş, çayın başkenti, yayla cenneti Rize’mizin her bir köşesinin eğitimin kendi öğrenme yolculuğudur, kendi olgunlaşma serüvenidir." ifadesiyle öğretmenlik
       parçası olabileceği inancıyla çıktığımız yolda önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu mesleğine dair farklı bir bakış açısı ortaya koyan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya
       yaşıyoruz.                    Selçuk’un da vurguladığı gibi eğitim, iyi yetişmiş eğitimcilerle yürür.
         "İnsan yaşadığı yere benzer          Değerli Öğretmenim,
         O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer   Eğitim alanında yapılan planların ve alınan kararların etkili bir şekilde uygulanması etkin
         Suyunda yüzen balığa             bir eşgüdümü gerektirir. Bu eşgüdümün ancak takım halinde ve işbirliği içinde çalışılarak
         Toprağını iten çiçeğe             sağlanabileceği unutulmamalıdır. İnanıyorum ki bu şekilde eğitim ortamları okul dışına
         Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine"   da taşarak kendi içinde bir sinerji oluşturacaktır. Bu canlılığı ancak sizlerin ilgi, istek ve
       Edip Cansever’in kaleminden çıkan bu dizeler, şehirler ve yaşam ilişkisi gerçeğini en iyi  gayretleriniz sağlayacaktır. Geleceğimiz, ümidimiz ve yapacak olduğumuz güzel işlerde
       şekilde dile getiriyor. Ortak bir dil oluşturması bakımından önemli bir kaynak olan 2023  ilham kaynağımız olan öğrencilerimiz için, yaşam boyu öğrenmek ve öğretmek prensibini
       Eğitim Vizyonu doğrultusunda zihinsel bir değişim ve dönüşüm ile çalışmalarımızı yeniden  benimsemiş ve sistemin en güçlü bileşeni bir öğretmen olarak sizlerin, üzerinize düşen
       planlayarak yaşadığımız şehri okulun dışında bir eğitim ortamı olarak değerlendirip  vazifeyi hakkıyla yerine getirmeyi bir borç bileceğinize dair inancım tamdır.
       “Okulum RİZE” kitabını kullanımınıza sunuyoruz. Değişik fikirlerin harmanlanarak ortak bir dil oluşturan ve aradaki mesafeleri kaldıran
       “Okulum RİZE” kitabı; öğrenme ve öğrenme sürecinin okul dışında daha geniş  bu güzîde kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve çalışma
       ortamlarda yapılabileceğinin ön çalışmasıdır. Yeni uygulamalara fırsat veren içerikteki  arkadaşlarımıza Rize'nin eğitimde yükselen ivmesine verdikleri özverili katkıdan dolayı
       etkinliklerin yer aldığı, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde yer alan  teşekkür eder, ortaya çıkan bu eserin yeşil ile mavinin buluştuğu Rize için hayırlı olmasını
       kazanımların Rize’nin doğal, tarihi, kültürel varlıkları, çeşitli kurum ve kuruluşlar  dilerim.
       ile bilim ve sanat merkezleriyle okul dışı öğrenme ortamı olarak ilişkilendirildiği ve
       öğretmenlerimize bu konuda farklı bir bakış açısı sunan bir kılavuzdur.
                                                  Yaşar KOÇAK
                                                  Milli Eğitim Müdürü


                                                          2 2
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14