Page 8 - okulumrize
P. 8

İÇİNDEKİLER
    Sunuş           2      Kazanım-Mekan Tabloları        Okul Dışı Öğrenme Ortamları
                                           Bilim Merkezleri
                                                        129
                       Okul Öncesi       11       Endüstriyel Kuruluşlar  132

    Başlarken
                       İlkokul        19       Kütüphaneler       143

    Giriş           5                          Milli, Tematik Park

                       Ortaokul        41       ve Bahçeler        144
    Örnek Etkinlikler     7                          Müzeler          155

                       Lise          83       Sanat Merkezleri     165

                                           Sit Alanları ve Ören Yerleri 167


                                           Tarihi ve Kültürel Mekanlar 169

                                           Üniversiteler       179

                                           Diğer Mekanlar      182
                                           Ekler           189
   1
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13