Page 12 - okulumrize
P. 12

GİRİŞ       Okul dışı öğrenme, öğretim programında yer alan kazanımların belirli bir Okul dışı öğrenme süreci, hedeflenen kazanımlara ulaşabilmek için öğretmenin
       plan ve hazırlık çerçevesinde okulun dışında çeşitli etkinliklerle öğrenilmesi belirli bir plan kapsamında hazırlıklarını yaptığı ve yine plan dahilinde adım
       olarak tanımlanır. Okul dışı öğrenme ortamları denildiğinde müzeler, botanik adım yürüttüğü uygulama olacaktır. Etkinlik, öğrenme çıktılarından uzak ve
       bahçeleri, bilim merkezleri, sanat merkezleri, doğal tarihi ve kültürel ortamlar, öğrencilerin okul dışı ortamlarda tamamen serbest bırakıldığı bir uygulamaya
       enerji santralleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, dönmemelidir. Bu bağlamda, okul dışı ortamda ders işleyecek öğretmenin
       üniversiteler, fabrikalar, teknoparklar gibi yerler akla gelmektedir. öncelikle kendi görev ve sorumluluklarını bilmesi ile öğrencilerini gerektiği
                               şekilde yönlendirmesi beklenmektedir.
       Okul dışı öğrenme ortamları, doğal, tarihi ve kültürel ortamların gelecek
       nesiller tarafından tanınmasını, öğretim programlarındaki kazanımların Okul dışında yapılacak bu eğitimler ilimiz sınırları içindeki mekanları
       yaparak yaşayarak öğrenilmesini, soyut ve karmaşık olayların somut olarak kapsamaktadır.
       deneyimlenebilmesini, dikkatin ve motivasyonun artmasını, disiplinler arası  Okul dışı öğrenme ortamlarında hedeflenen öğrenmelerin sağlanabilmesi için
       ilişki kurabilmesi ile kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesini sağlayacaktır.
                               sürecin; faaliyet öncesi, faaliyet sırasında ve faaliyet sonrası olmak üzere üç
       Okul dışında yapılacak eğitimlerde istenen sonuçların elde edilmesi tesadüflere aşamalı olarak planlanması gerekmektedir.
       bırakılmayacaktır. Okul dışında yürütülecek etkinlikler planlanacak ve etkin bir
       şekilde yapılandırılacaktır. Bu yapılmadığında uygulanan etkinliğin, öğretim
       programının hedefleri ile yeterince örtüşmeyen bir ziyaret olarak kalabilecek,
       hoş vakit geçirilen ve yeni yerler görülen geziler olarak algılanacaktır.


   5 5
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17