MİSAFİRİMİZ ATATÜRK

Ders/S n f: Lise  -  Türk Dili ve Edebiyatı -  9. Sınıf
nite: 1. KONUŞMA
Kazan m: C.1. 7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar.
Kazan m A klamas : 10 Kasım Atatürk'ü Anma haftasıyla ilgili olarak ünite sonunda sözlü iletişim-sunum hazırlama başlığı altında Rize Atatürk Evi gezilerek edinilen bilgilerden ve alınan görsellerden hareketle sunum yapılır.
Materyal: Ders kitabı, bilgisayar, sunumda kullanılacak görsel işitsel malzemeler.
Etkinlik S resi: 80 dk. dakika
Etkinlik Ad : MİSAFİRİMİZ ATATÜRK
Uygulama Alan : Sınıf İçi  Okul İçi
Etkinli in Uygulanmas :

Öncelikli olarak yapılacak konuşmanın konusu (Atatürk’ün Rize’ye gelişi) ve amacı belirlendi. Öğrencilerin konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapmaları için Rize Atatürk Evi gezildi. Öğrenciler, konuşmada yararlanacakları görsel ve işitsel araçları hazırladılar. Konuşmalarına uygun sunu hazırladılar. Sınıf içinde hazırladıkları sunumu paylaştılar.

Etkinlik Foto raflar :