KODLARİZE KODLAMA KULÜBÜ

Kodlama Kulübü, KodlaRize Projesi kapsamında öğrencilerin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde Bilişim Teknolojilerini ve Kodlamayı eğlenerek öğrenmesini sağlamak amacıyla oyunlaştırma üzerine kurulmuş bir sitedir.

Kodlama Kulübünde;

Öğretmenler, sınıf oluşturup öğrencilerini ekleyebilir, araştırma yaptırıp ödev gönderebilir. Yaptığı çalışmalara puan ve başarı belgesi verebilir.

Öğrenciler, avatar seçip profil sayfası oluşturabilir, konu testlerini cevaplayabilir, yarışmalara katılabilir, öğretmenlerin gönderdiği ödevleri cevaplayabilir ve öğretmenin belirlediği konularda fikirlerini belirtebilirler.. Tüm bunları yaparken eğlenerek öğrenir.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
1) GİZLİLİK POLİTİKASI
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen KodlaRize Projesi kapsamında kurulan bu siteye üye olacak öğretmenlerden yalnızca iletişim amaçlı e-posta adresi ve okul ismini yazmaları istenmektedir. Öğretmenler siteye öğrenci eklerken sadece öğrencinin adı ve soyadını yazmaktadır. Öğrencilere ait başka bir bilgi istenmemektedir. Sitemiz bu bilgiyi üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir.

2) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Söz konusu bu metin, Müdürlüğümüze aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Müdürlüğümüz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda muvafakat verilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. Müdürlüğümüz iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

A) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
KVKK’nın uygulanması bakımından Müdürlüğümüz ‘veri sorumlusu’ olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

B) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz;
• E-Posta adresi, hesap girişi amacıyla kişiyi doğrulamak ve şifrenizi unuttuğunuzda şifre sıfırlama bağlantısı göndermek amacıyla
C) VERİLERİN KORUNMASI
Ziyaretçiler/Üyeler tarafından verilen/taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. Sitemize üyelik ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Ç) TELİF HAKKI
Sitemizde yayımlanan fotoğraflar öğretmenler tarafından yüklenmektedir. Yüklenen fotoğrafların sorumluluğu yükleyen kişilere aittir.Telif hakkıyla korunan fotoğraf ve materyallerin öğretmenler tarafından siteye yüklenmesi durumunda, Müdürlüğümüze yazılı talep ulaşması halinde durum değerlendirilecek ve talebin uygun bulunması halinde materyaller siteden kaldırılacaktır.
Siteye yüklenen öğrenci fotoğrafları Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında veli izni alınarak siteye yüklenmektedir. Bu konuda sorumluluk fotoğrafı yükleyen kişiye aittir.

D) GÜVENLİK
Yukarıda listelediğimiz bilgilerin güvenliği Milli Eğitim Bakanlığı veri güvenliği politikasına uygun şekilde oluşturulan güvenlik fonksiyonları ile sağlanmaktadır.

E) ÜYELİKTEN ÇIKMA, BİLGİLERİN SİLİNMESİ VE DİĞER TALEPLER
Tüm taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

F) İLETİŞİM ADRESİ
Eminettin Mahallesi Valilik Binası Kat 3 MERKEZ/RİZE
 

ÖĞRETMEN ÜYELİK FORMU

* Tüm alanların doldurulması zorunludur.