Ekotime Katıl Şehrini İnşaa Et

Ekotime Katıl Şehrini İnşaa Et

Projemizde problem durumu olarak doğanın korunması ve geri dönüşüm konuları seçilmiştir. Projemizde Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik vb. derslerin ilgili kazanımları disiplinler arası yaklaşıma uygun bir şekilde proje içine entegre edilmiştir. Projede, doğanın korunması ve geri dönüşüm konularına dikkat çekmek için öğrencilerle birlikte ekotimler kurulur.  Ekotimler ağaç dikimleri gerçekleştirecek, geri dönüşüm alanları oluşturacak, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak, süreç içerisinde teknolojiyi etkin kullanarak web 2 araçlarıyla eğlenceli bir şekilde çalışacaklar. Öğrencilerin hem grup hem de bireysel çalışmalarda aktif katılımının sağlandığı, hayal gücünün desteklendiği, disiplinler arası yaklaşımın kullanıldığı, sosyal sorumluluk bilincinin desteklendiği, problem çözme becerilerinin geliştirildiği proje tabanlı öğrenme metodu ile projemizi 5 aylık bir süreç olarak planladık.


Proje Ortakları:
Burcu ÜNLÜ (Rize - Ambarlık İlkokulu)
Ayşenur BAYRAKTAR (Rize - Ambarlık İlkokulu)
Canan SARIKAYA (RİZE - Hasan Yılmaz İlkokulu )
Xanim HUSEYNOVA (Azerbaycan - Xizi, Gilazi qesebesi tam orta mektebi)
Fadime KARAASLAN ( RİZE - )
Engin BAYRAKTAR (Rize - Karasu İlkokulu)
Arzu DALTABAN (Rize - Hasan Yılmaz İlkokulu)
Fadime ENGİNER (RİZE - Cumhuriyet İlkokulu Ardeşen)
Seher SAYIN ( RİZE - TOBB İlkokulu )
Muhammet KÜÇÜK (Rize - Hüseyin Sarıoğlu İlkokulu)
Nagihan SÜMENOĞLU (Rize - Fıçıcılar İlkokulu)

 • HEDEFLER
 • HB.1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

  HB.1.6.4. Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur. 

  HB.1.6.5. Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

  T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

  F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.

  F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.

  F.3.7.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.

  HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.

  HB.3.6.4. İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.

  HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.

  HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.

  T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

  T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.

  SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.

  SB:4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.

  SB:4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

  SB:4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.

  T.4.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

  T.4.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

  T.4.3.35. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

  T.4.4.9. Formları yönergelerine uygun doldurur.

  F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.

  G.4.1.6. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.

  Mü.4.C.1 Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 • Ocak-Mayıs 2021 tarihleri arasında 5 ay olarak planlanmıştır.

 • BEKLENEN SONUÇLAR
 • Öğrencilerin yapılan çalışmalarla kendilerini ifade edebilmeleri, özgüven kazanmaları, yeni bir ürün ortaya koyabilmeleri, doğaya saygı duymaları, kaynakları bilinçli kullanmaları çevreyi korumaları, geri dönüşüme önem vermeleri ve toplumu bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına katılmaları beklenir. Öğrencilerin yapılan çalışmalarla problem çözme becerilerinin, sosyal becerilerinin, sosyal sorumluluk bilincinin, teknoloji okuryazarlığının, eleştirel düşünme becerilerinin artması beklenmektedir.. Psikososyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek problemlere ve olaylara farklı açılardan yaklaşan öğrencilerin sürece aktif olarak katıldığı, yapılandırmacı yaklaşıma, çoklu zeka kuramına, paylaşım ve yardımlaşma davranışlarına önem veren işbirlikçi öğretime uygun, hatırlamaanlama-uygulama-analiz etme-değerlendirme- yaratma gibi bilişsel alan basamaklarının kullanıldığı, eleştirel düşünme becerileri ile üst bilişsel düşünme becerilerini destekleyen ve geliştiren proje tabanlı öğrenmeyle bu hedeflere ulaşılması amaçlanmıştır.

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı