Evler Bilimle Şenleniyor

Evler Bilimle Şenleniyor

Fen eğitimi, çocuğun çevresindeki çekici ve şaşırtıcı zenginliğin eğitimidir. Çocuğun yediği besinin, içtiği suyun, soluduğu havanın, vücudunun, beslediği hayvanın, bindiği arabanın, kullandığı elektriğin, ışığın, güneşin eğitimidir. Fen eğitimi, bireye çevresini tanıma imkânı sağlarken, yaratıcı düşünme becerisi kazandırır. Bununla birlikte yaşadığı dünyayı tanımasını, iyi iletişimler kurarak doğru bir şekilde anlamlandırmasını sağlar, mantıksal düşünme ve problem çözme yeteneğini geliştirir.
Bu proje 2020 yılı Covid-19 salgını nedeniyle zorunlu şekilde evde kalan öğrencilerin evdeki basit malzemelerle araştırma, gözlem, sunum, deney yapması ve 21. yy becerilerini geliştirerek günlük hayatındaki bilimi keşfetmesi amacıyla tasarlanmıştır.

 • Proje Ortağı Ülkeler: Türkiye                 Yaş Aralığı: 11 - 14
 • Proje Adresi:           Blog/Site Adresi:
 • Konular: Astronomi Bilişim BİT Biyoloji Doğa Bilimleri Fizik Kimya Medya Eğitimi Tasarım ve Teknoloji Çevre Eğitimi

Proje Ortakları:
PINAR MAŞEROĞLU (RİZE - FUAT ERGENÇ ORTAOKULU)
ELVAN SEKBAN BİLGİN (RİZE - HASAN SAĞIR İMAM HATİP ORTAOKULU)
İBRAHİM BAYRAM (GİRESUN - CİBRİL ORTAOKULU)
ARZU KOCA (İSTANBUL - ŞEHİT BEŞİR BALCIOĞLU ORTAOKULU)
DİDEM ÇAL (NİĞDE - )
IŞILAY TUĞÇE YÜKSEL (ANKARA - ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL OKULLARI)
KÜBRA SARICAN (ERZURUM - ZÜBEYDE HANIM ORTAOKULU)
PINAR ÖZDEMİR (UŞAK - TATAR ORTAOKULU)
ŞEYDA ACAR (MANİSA - SELİMŞAHLAR ERTÜRK ORTAOKULU)
MEHMET YAŞAR ERDOĞAN (ERZURUM - HİLALKENT 125. YIL ORTAOKULU)

 • HEDEFLER
 • 1. Gözlem ve araştırmaları sonucunda analiz ve sentezleme becerileri bilimsel araştırma süreçlerini öğrenmesini sağlamak.
  2. Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerinden yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, üretkenlik ve sorumluluk gibi becerileri kazandırmak.
  3. Öğrencilere günlük yaşam ve bilim arasındaki ilişkiyi kurmayı kazandırmak.
  4. Karşılaştığı problemlere çözüm üreten bireyler yetişmesinde onlara yol gösterici olmak
  5. Evdeki günlük materyallerle de deney yapılabileceğini göstermek.
  6. Öğrencilerimizin projede eğlenerek öğrenmesi için web 2.0 araçlarından faydalanmak.
  7. Öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini aktif kullanma becerilerini geliştirmek.
  8. Öğrencilerin fen bilimleri dersine ilgilerini arttırmak ve öğrenilen konuları kalıcı hale getirmek.
  9. Öğrencilerimizin fen okuryazarlığını artırmak.
  10. Farklı okullardaki ve farklı illerdeki öğrencilerle iletişimini sağlayarak akran eğitimini, akran paylaşımını sağlamak.

 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 • OCAK
  -Öğrencilerin twinspace’e eklenmesi
  -Okul tanıtımları
  Proje haritasına okulların eklenmesi
  -Ön test
  -Proje afişi ve logo hazırlama / oylama
  -Görev dağılımının yapılması
  ŞUBAT
  -Maddenin tanecilikli yapısı teması ile ilgili basit malzemelerle deneylerin yapılması ve video ile sunulması
  -Öğrenci ve öğretmen avatarlarının oluşturulması
  -Öğrenci tanışma online chat
  Facebook grubu, proje blogu kurulması
  MART
  -Kuvvet teması ile ilgili deneylerin yapılması, poster ile sunulması
  -Karışık okul takımları etkinliği
  -Ortak ürün (şarkı)
  -Kelime bulutu

  NİSAN
  -Geri dönüşüm/ yeniden kullanım ile ilgili etkinliklerin yapılması
  -Öğrenci röportajları
  -Yeniden kullanım/ geri dönüşüm slogan yarışmalarının yapılması
  -Answergarden
  -Ortak ürün
  MAYIS
  -Elektrik teması deneyleri simülasyonlarının interaktif şekilde sunulması.
  -Proje sanal sergisi oluşturulması
  -Öğrenci kapanış online chat
  -Son test
  HAZİRAN
  -Proje değerlendirme webinarı

 • BEKLENEN SONUÇLAR
 • - Öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerini öğrenerek analiz ve sentez yeteneklerinin geliştirilmesi.
  - Öğrencilerin farklı illerdeki öğrencilerle bir araya gelerek deney sonuçlarını tartışmaları, bilimsel bir bakış açısı geliştirmelerinin sağlanması.
  - Öğrencilerin MEB öğretim programlarında yer alan kazanımları kalıcı olarak öğrenmelerini sağlamak.
  - Web 2 araçlarının öğretmen ve öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılması ve öğrenmelerin eğlenceli hale gelmesi.
  - Öğrencilerin zihninde fen bilimleri ve günlük yaşam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi.
  - Öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmeleri
  - Fen okuryazarlığının artırılması
  - Uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri bilimin ışığıyla aydınlatabilmek, öğrencilerin bilimi okulla sınırlandırmamalarını sağlamak
  - Öğrencilerin 21. Yy becerilerinin geliştirilmesi
  -Öğrencilerin bilişim teknolojini aktif kullanma becerilerinin geliştirilmesi.

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı