Medya Tik

Medya Tik

Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Medyanın çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan araştırmalar özellikle çocukların hayatlarında medyanın zaman ve mekân olarak yerinin artmakta olduğunu göstermektedir. Öte yandan medya iletilerinin kendine özgü yapısının, dilinin ve uygulamalarının olduğu ve bunların sürekli değişmekte, gelişmekte olduğu da aşikârdır. Bireylerin bu mecraları daha verimli kullanmaları ve bunu yaparken maruz kalınabilecek bazı riskler karşısında farkındalık geliştirebilmeleri için, medya iletileri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz tarafından seçilen kahramanımızla medya okur yazarlığı etkinlikleri tasarlanacaktır.


Proje Ortakları:
ALİ YILMAZ (RİZE - 9 MART İLKOKULU)
SEMRA YAVUZ (GİRESUN - YEŞİLGİRESUN İLKOKULU)
GULNARA GAYİBOVA (AZERBAYCAN - 29 nomreli tam orta mekteb)
MUHAMMET KÜÇÜK (RİZE - HÜSEYİN SARIOĞLU İLKOKULU)
BURCU TOMAK (GİRESUN - )
ELİF GÜNDOĞDU (GİRESUN - SÜLEYMAN DEMİREL İLKOKULU)
FATMA SAĞSÖZ (MANİSA - OZANCA KÖYÜ İLKOKULU)
GÜLSEV TEZCAN (KONYA - KESMEZ İLKOKULU)
OZAN GÜNDOĞDU (GİRESUN - YEŞİLGİRESUN İLKOKULU)
SUNA HÜRREMOĞLU (ANKARA - ZEHRA ÖNDER İLKOKULU)
ÖMER ATİLLA TEZCAN (KONYA - DEMİRCİ İLKOKULU)

 • HEDEFLER
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel bir şekilde kullanmak
  Yaratıcı düşünme teknikleri gücünü kavramak
  Eleştirel bakış açısı kazanarak, medyayı anlamak
  Sorumlu ve bilinçli bir medya okuryazarı olmak
  Bilgi teknolojileri kavramına hâkim olmak
  İnternetin güvenli kullanımını sağlamak
  Medya okuryazarlığı konusunda öğrencileri bilinçlendirmek
  Sosyal medyanın zararlarından korunma hakkında farkındalık oluşturmak
  Medyanın doğru okunmasını sağlamak
  Doğru ve objektif bilgiye ulaşabilmek
  Web 2 araçlarının doğru kullanımını sağlamak ve uygulamak

 • ÇALIŞMA SÜRECİ
 • OCAK-ŞUBAT
  Proje tanışma webinarı, poster ve logo seçimi, okul, öğretmen, öğrenci, proje tanıtımlarının yapılması, soysal medya hesaplarının yapılması,ön testlerin uygulanması, etkinliklerin planlanması
  MART
  Etkinliklerin yapılması
  NİSAN
  Etkinliklerin yapılması
  MAYIS
  Etkinliklerin yapılması ve değerlendirmelerin yapılması
  HAZİRAN
  Kalite etiketi başvurusu yapılması.

 • BEKLENEN SONUÇLAR
 • Medyayı doğru okuyan, çözümleyen, gelen mesaj ve iletilere mantık çerçevesinde bakan, eleştiren bireyler yetiştirmek,
  Medyayı farklı açılardan sorgulamayı geliştirmek.
  Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazandırmak,
  Bilinçli medya okuryazarı olmasını sağlamak
  Daha bilinçli ve etkili sosyal yaşama katılma becerisi kazandırmak
  Sosyal medya araçları ve televizyon karşısında geçirdiği süreyi anlamak
  Doğru ve objektif bilgiye ulaşabilmesi
  Web 2 araçlarının doğru kullanımı.
  İşbirliği içinde etkinliklerin tasarlanarak sosyal gelişimine destek olmak.
  Dil becerilerini geliştirmek

YORUMLAR

Ben robot değilim seçeneğini işaretleyin.

 • Henüz yorum yazılmadı