Hüseyin Rüştü Altunbaş Ortaokulu- Learning While Having Fun isimli proje kapsamında teknolojiyi ders materyali hazırlamada kullandık.

FOTOĞRAFLARDAN